MS 20480 Programming in HTML with Javascript and CSS3

MS 20480 Programming in HTML with Javascript and CSS3

Katılımcılar HTML5, Javascript ve CSS3 teknolojilerini temel seviyede öğrenecekleri Programming in HTML with Javascript and CSS3 eğitimi ile programlama mantığı, değişken tanımlama ve kullanma, kullanıcı arayüzleri geliştirme, kullanıcı girdilerini yakalama konularında pratik örnekler yapacaklardır. Buna bağlı olarak gelişmiş Web ve Windows Store uygulamaları geliştirmek için alacakları ileri seviye eğitimlerde konuları daha rahat özümseyip efektif bir öğrenim süreci yaşayacaklardır. Eğitim; içinde lab senaryoları başarılı ve performanslı bir HTML5 uygulaması oluşturmak için gereken adımları destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

2
Eylül 2024,Pazartesi

Yer: Online Eğitim, İstanbul

Eğitmen: Melike Memiş


EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Overview of HTML
 • Overview of CSS
 • Creating a Web Application by Using Visual Studio 2012
 • Creating an HTML5 Page
 • Styling an HTML5 Page
 • Overview of JavaScript Syntax
 • Programming the HTML DOM with JavaScript
 • Introduction to jQuery
 • Overview of Forms and Input Types
 • Validating User Input by Using HTML5 Attributes
 • Validating User Input by Using JavaScript
 • Sending and Receiving Data by Using XMLHTTPRequest
 • Sending and Receiving Data by Using jQuery AJAX operations
 • Styling Text
 • Styling Block Elements
 • CSS3 Selectors
 • Enhancing Graphical Effects by Using CSS3
 • Writing Well-Structured JavaScript
 • Creating Custom Objects
 • Extending Objects
 • Interacting with Files
 • Incorporating Multimedia
 • Reacting to Browser Location and Context
 • Debugging and Profiling a Web Application
 • Reading and Writing Data Locally
 • Adding Offline Support by Using the Application Cache
 • Supporting Multiple Form Factors
 • Creating an Adaptive User Interface
 • Creating Interactive Graphics by Using Scalable Vector Graphics
 • Programmatically Drawing Graphics by Using a Canvas
 • Applying CSS Transitions
 • Transforming Elements
 • Applying CSS Key-frame Animations
 • Introduction to Web Sockets
 • Sending and Receiving Data by Using Web Sockets
 • Introduction to Web Workers
 • Performing Asynchronous Processing by Using a Web Worker

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Programming in HTML with Javascript and CSS3 eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

 • Grafik Tasarımcısı
 • Web Sitesi Tasarımcısı
 • Web Uygulama Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Programming in HTML with Javascript and CSS3 eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.