MS 20487 Developing Windows Azure and Web Services

MS 20487 Developing Windows Azure and Web Services

Developing Windows Azure ve Web Services konularında uzmanlaşmak isteyenlere yönelik bir eğitimdir. Developing Windows Azure ve Web Services eğitiminde katılımcılar çeşitli kaynaklardan yerel ve uzak verinin alınıp işlenmesi, servislerin tasarlanıp geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapacaklardır. Katılımcılar ayrıca Hybrid ortamlarda uygulama geliştirme ve yaygınlaştırma konusunda yetkinlikler kazanıp başarılı bulut çözümleri geliştirmeye hazır olacaklardır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Key Components of Distributed Applications
 • Data and Data Access Technologies
 • Service Technologies
 • Cloud Computing
 • ADO.NET overview
 • Creating an entity data model
 • Querying data
 • Manipulating data
 • What are HTTP services?
 • Creating an ASP.NET Web API service
 • Handling HTTP requests and responses
 • Hosting and consuming ASP.NET Web API services
 • The ASP.NET Web API request pipeline
 • The ASP.NET Web API response pipeline
 • Creatingg Odata services
 • Implementing Security in ASP.NET Web API services
 • Injecting dependencies into controllers
 • Adventages of creating services with WCF
 • Creating and implementing a contract
 • Configuring and hosting WCF services
 • Consuming WCF services
 • Applying design principles to service contracts
 • Handling distributed transactions
 • WCF pipeline architecture
 • Extending the WCF pipeline
 • Transport security
 • Message security
 • Configuraing service authentication and authorization
 • Windows Azure Service Bus Relays
 • Windows Azure Service Bus Queues
 • Windows Azure Service Bus Topics
 • Hosting services-on premises
 • Hosting services in Windows Azure
 • Web Deployment with Visual Studio
 • Creating and deploying Web Application packages
 • Command-line tools for web-deployment packages
 • Deploying to Windows Azure
 • Continuous delivery with TFS and GIT
 • Best practices for production deployment
 • Introduction to Windows Azure storage
 • Windows Azure Blob Storage
 • Windows Azure Table Storage
 • Windows Azure Queue Storage
 • Restricting access to Windows Azure Storage
 • Performing diagnostics using tracing
 • Configuraing service diagnostics
 • Monitoring IIS
 • Monitoring services using Windows Azure diagnostics
 • Debugging using IntelliTrace
 • Collecting Windows Azure metrics
 • Claim-based identity concepts
 • Access Control Service
 • Configuring services to use federated identities
 • Handling federated identities in the client side
 • Claim-based identity concepts
 • Access Control Service
 • Configuring services to use federated identities
 • Handling federated identities in the client side

Developing Windows Azure and Web Services eğitimini almak isteyenlerin, öncesinde aşağıdaki eğitimleri almış olmaları gerekmektedir.

 • Web Uygulama Geliştiricisi
 • Web Uygulamaları Yöneticisi
 • Windows Uygulama Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Developing Windows Azure and Web Services eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?