UXD Kullanıcı Deneyim Tasarımının Temelleri

UXD Kullanıcı Deneyim Tasarımının Temelleri

Kullanıcı Deneyim Tasarımı (User Experience Design) Temelleri eğitiminde İnsan - Bilgisayar Etkileşimi (HCI) ile başlayarak günümüzde tasarımın hangi aşamalara geldiği ortaya koyulacak ve bu noktalara ulaşılırken hangi prensiplerle hareket edildiği katılımcılara sunulacaktır. Yapılacak olan alıştırmalar ve sunulacak olan örneklerle vakalarla edinilen bilgiler pekiştirilecektir

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Kullanıcı deneyimi nedir?
 • Kullanılabilirlik nedir?
 • Kullanıcı deneyiminin temel prensipleri
 • Kullanıcı deneyimi neden önemlidir?
 • Kullanıcı deneyimi tasarımının temelleri
 • Kullanıcı deneyimi tasarım süreci
 • Kullanıcı ihtiyaçları
 • Personalar
 • Persona neden oluşturulur?
 • Persona odaklı tasarım
 • Kullanıcı araştırması
 • Nicel veri toplama yöntemleri (anket vb.)
 • Nitel veri toplama yöntemleri (mülakat, odak grup toplantısı, saha çalışması vb.)
 • Kapsam Katmanı (Scope Layer)
 • Fonksiyonel Gereksinimlerin (Functional Requirements) Belirlenmesi
 • Use Cases
 • İçerik Gereksinimlerinin (Content Requirements) Belirlenmesi
 • Persona oluşturma atölye çalışması
 • Information Architecture (Bilgi Mimarisi)
 • Hypertext düzenleme
 • Veritabanı bazlı düzenleme
 • Hiyerarşik düzenleme
 • Kart sıralama yöntemi ve araçları
 • Kart sıralama süreci ve analizi
 • Prototiplendirme ve çeşitleri
 • Prototip yaklaşımları ve araçları
 • Düşük sadakatli prototiplendirme
 • Yüksek sadakatli prototiplendirme
 • Prototip testi
 • Storyboarding atölye çalışması
 • Prototiplendirme atölye çalışması
 • Arayüz bileşenleri
 • Arayüz tasarımı prensipleri ve ipuçları
 • Tasarım ve kültür
 • Evrensel tasarım
 • Erişilebilir arayüz tasarımı
 • Kullanılabilirlik testi
 • Kullanılabilirlik testi çeşitleri
 • Sezgisel değerlendirme

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

UXD Kullanıcı Deneyim Tasarımının Temelleri eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

 • İş Analisti
 • İş Geliştirme Uzmanı
 • İş Profesyoneli
 • Mobil Uygulama Geliştiricisi
 • Program Yöneticisi
 • Süreç Uzmanı

Eğitimin sınavları yoktur.

UXD Kullanıcı Deneyim Tasarımının Temelleri eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?