Oracle 11G Database: PL/SQL Programming

Oracle 11G Database: PL/SQL Programming

Oracle 11G Database: PL/SQL Programming eğitimi katılımcıların Oracle 11G veritabanı üzerinde procedure, function, package, trigger gibi objeleri etkili bir şekilde yaratabilmelerini öğretmeyi, cursor yazımı ve dynamic sql yazımı gibi PL/SQL tekniklerini öğretmeyi, yazdıkları programlardan mail gönderme ya da yazdıkları programların belirli sürelerde otomatik olarak çalışmasını sağlayacak paketlerin kullanımı gibi gerçek hayat çalışmalarını da öğretmeyi hedeflemektedir. 5 günlük bu eğitim yoğun örnek ve lab çalışması içermektedir.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • LAB 1.1 PL-SQL in Client-Server Architecture
 • 1.1.1 Use PL-SQL Anonymous Blocks
 • 1.1.2 Understand How PL-SQL Gets Executed
 • LAB 1.2 PL-SQL in SQL*Plus
 • 1.2.1 Use Substitution Variables
 • 1.2.2 Use the DBMS_OUTPUT.PUT_LINE Statement
 • LAB 1.1 PL-SQL in Client-Server Architecture
 • 1.1.1 Use PL-SQL Anonymous Blocks
 • 1.1.2 Understand How PL-SQL Gets Executed
 • LAB 1.2 PL-SQL in SQL*Plus
 • 1.2.1 Use Substitution Variables
 • 1.2.2 Use the DBMS_OUTPUT.PUT_LINE Statement
 • LAB 1.1 PL-SQL in Client-Server Architecture
 • 1.1.1 Use PL-SQL Anonymous Blocks
 • 1.1.2 Understand How PL-SQL Gets Executed
 • LAB 1.2 PL-SQL in SQL*Plus
 • 1.2.1 Use Substitution Variables
 • 1.2.2 Use the DBMS_OUTPUT.PUT_LINE Statement
 • LAB 4.1 IF Statements
 • 4.1.1 Use the IF-THEN Statement
 • 4.1.2 Use the IF-THEN-ELSE Statement
 • LAB 4.2 ELSIF Statements
 • 4.2.1 Use the ELSIF Statement
 • LAB 4.3 Nested IF Statements
 • 4.3.1 Use Nested IF Statements
 • LAB 5.1 CASE Statements
 • 5.1.1 Use the CASE Statement
 • 5.1.2 Use the Searched CASE Statement
 • LAB 5.2 CASE Expressions
 • 5.2.1 Use the CASE Expression
 • LAB 5.3 NULLIF and COALESCE Functions
 • 5.3.1 The NULLIF Function
 • 5.3.2 Use the COALESCE Function
 • LAB 6.1 Simple Loops
 • 6.1.1 Use Simple Loops with EXIT Conditions
 • 6.1.2 Use Simple Loops with EXIT WHEN Conditions
 • LAB 6.2 WHILE Loops
 • 6.2.1 Use WHILE Loops
 • LAB 6.3 Numeric FOR Loops
 • 6.3.1 Use Numeric FOR Loops with the IN Option
 • 6.3.2 Use Numeric FOR Loops with the REVERSE Option
 • LAB 7.1 The CONTINUE Statement
 • 7.1.1 Use the CONTINUE Statement
 • 7.1.2 Use the CONTINUE WHEN Condition
 • LAB 7.2 Nested Loops
 • 7.2.1 Use Nested Loops
 • LAB 8.1 Handling Errors
 • 8.1.1 Understand the Importance of Error Handling
 • LAB 8.2 Built-in Exceptions
 • 8.2.1 Use Built-in Exceptions
 • LAB 9.1 Exception Scope
 • 9.1.1 Understand the Scope of an Exception
 • LAB 9.2 User-Defined Exceptions
 • 9.2.1 Use User-Defined Exceptions
 • LAB 9.3 Exception Propagation
 • 9.3.1 Understand How Exceptions Propagate
 • 9.3.2 Reraise Exceptions
 • LAB 10.1 RAISE_APPLICATION_ERROR
 • 10.1.1 Use RAISE_APPLICATION_ERROR
 • LAB 10.2 EXCEPTION_INIT Pragma
 • 10.2.1 USE the EXCEPTION_INIT Pragma
 • LAB 10.3 SQLCODE and SQLERRM
 • 10.3.1 Use SQLCODE and SQLERRM
 • LAB 11.1 Cursor Manipulation
 • 11.1.1 Make Use of Record Types
 • 11.1.2 Process an Explicit Cursor
 • 11.1.3 Make Use of Cursor Attributes
 • 11.1.4 Put It All Together
 • LAB 11.2 Using Cursor FOR Loops and Nested Cursors
 • 11.2.1 Use a Cursor FOR Loop
 • 11.2.2 Process Nested Cursors
 • LAB 12.1 Using Parameters with Cursors and Complex Nested Cursors
 • 12.1.1 Use Parameters in a Cursor
 • 12.1.2 Use Complex Nested Cursors
 • LAB 12.2 FOR UPDATE and WHERE CURRENT Cursors
 • 12.2.1 For UPDATE and WHERE CURRENT Cursors
 • LAB 13.1 What Triggers Are
 • 13.1.1 Understand What a Trigger Is
 • 13.1.2 Use BEFORE and AFTER Triggers
 • LAB 13.2 Types of Triggers
 • 13.2.1 Use Row and Statement Triggers
 • 13.2.2 Use INSTEAD OF Triggers
 • LAB 14.1 Mutating Table Issues
 • 14.1.1 Understand Mutating Tables
 • LAB 14.2 Compound Triggers
 • 14.2.1 Understand Compound Triggers
 • LAB 15.1 PL-SQL Tables
 • 15.1.1 Use Associative Arrays
 • 15.1.2 Use Nested Tables
 • LAB 15.2 Varrays
 • 15.2.1 Use Varrays
 • LAB 15.3 Multilevel Collections
 • 15.3.1 Use Multilevel Collections
 • LAB 16.1 Record Types
 • 16.1.1 Use Table-Based and Cursor-Based Records
 • 16.1.2 Use User-Defined Records
 • LAB 16.2 Nested Records
 • 16.2.1 Use Nested Records
 • LAB 16.3 Collections of Records
 • 16.3.1 Use Collections of Records
 • LAB 17.1 EXECUTE IMMEDIATE Statements
 • 17.1.1 Use the EXECUTE IMMEDIATE Statement
 • LAB 17.2 OPEN-FOR, FETCH, and CLOSE Statements
 • 17.2.1 Use OPEN-FOR, FETCH, and CLOSE Statements
 • LAB 18.1 The FORALL Statement
 • 18.1.1 Use the FORALL Statement
 • LAB 18.2 The BULK COLLECT Clause
 • 18.2.1 Use the BULK COLLECT Statement
 • LAB 19.1 Creating Procedures
 • 19.1.1 Create Procedures
 • 19.1.2 Query the Data Dictionary for Information on Procedures
 • LAB 19.2 Passing Parameters into and out of Procedures
 • 19.2.1 Use IN and OUT Parameters with Procedures
 • LAB 20.1 Creating and Using Functions
 • 20.1.1 Create Stored Functions
 • 20.1.2 Make Use of Functions
 • 20.1.3 Invoke Functions in SQL Statements
 • 20.1.4 Write Complex Functions
 • LAB 21.1 The Benefits of Using Packages
 • 21.1.1 Create Package Specifications
 • 21.1.2 Create Package Bodies
 • 21.1.3 Call Stored Packages
 • 21.1.4 Create Private Objects
 • 21.1.5 Create Package Variables and Cursors
 • LAB 21.2 Cursor Variables
 • 21.2.1 Make Use of Cursor Variables
 • LAB 21.3 Extending the Package
 • 21.3.1 Extend the Package
 • LAB 22.1 Gathering Information About Stored Code
 • 22.1.1 Get Stored Code Information from the Data Dictionary
 • 22.1.2 Enforce the Purity Level with the RESTRICT_REFERENCES Pragma
 • 22.1.3 Overload Modules
 • LAB 23.1 Object Types
 • 23.1.1 Use Object Types
 • 23.1.2 Use Object Types with Collections
 • LAB 23.2 Object Type Methods
 • 23.2.1 Use Object Type Methods
 • LAB 24.1 Making Use of Oracle Supplied Packages to Profile PL-SQL, Access Files, and Schedule Jobs
 • 24.1.1 Access Files with UTL_FILE
 • 24.1.2 Schedule Jobs with DBMS_JOB
 • 24.1.3 Submit Jobs

Oracle 11G Database: PL/SQL Programming eğitimini almak isteyenlerin, öncesinde aşağıdaki eğitimleri almış olmaları gerekmektedir.

Oracle 11G Database: PL/SQL Programming eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

Oracle 11G Database: PL/SQL Programming eğitimi aşağıdaki uzmanlık hedeflerini içermektedir.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • ETL Geliştiricisi
 • Veri Ambarı Geliştiricisi
 • Veri Yöneticisi
 • Veritabanı Geliştiricisi
 • Veritabanı Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Oracle 11G Database: PL/SQL Programming eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Oracle

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?