Oracle 11G Database: Administration II

Oracle 11G Database: Administration II

5 gün sürecek olan "Oracle 11G Database: Administration II" eğitiminde ileri veritabanı yedekleme ve yedekten dönme teknikleri, gerçek hayat senaryoları eşliğinde öğretilmektedir. “Control File kaybı, redo log kaybı, block corruption durumu” eğitimde işlenen senaryolardan bazılarıdır. RMAN’in kullanımını ve parametrelerini öğrenmek, Flashback teknolojisi, veritabanı performansını izlemek, Scheduler ile işleri otomatik çalışır hale getirmek, veritabanı memory, disk ve diğer kaynaklarını yönetmek ve globalization bu eğitimin başlıca konularıdır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Understanding Database Architecture and ASM
 • Describe ASM
 • Set Up Initialization Parameter Files for ASM and Database Instances
 • Start Up and Shut Down ASM Instances
 • Administer ASM Disk Groups
 • Exercises
 • Answers To Exercises
 • Lab Work
 • Configuring for Database Recoverability
 • Configure Multiple Archive Log File Destinations to Increase Availability
 • Define, Apply, and Use a Retention Policy
 • Configure the Flash Recovery Area
 • Use the Flash Recovery Area
 • Exercises
 • Answers To Exercises
 • Lab Work
 • Identify Situations that Require RMAN Recovery Catalog
 • Create and Configure a Recovery Catalog
 • Synchronize the Recovery Catalog
 • Create and Use RMAN Stored Scripts
 • Back Up the Recovery Catalog
 • Create and Use a Virtual Private Catalog
 • Configure Backup Settings
 • Allocate Channels to Use in Backing Up
 • Configure Backup Optimization
 • Exercises
 • Answers To Exercises
 • Lab Work
 • Using RMAN to Create Backups
 • Create Image File Backups
 • Create a Whole Database Backup
 • Enable Fast Incremental Backup
 • Create Duplex Backup and Back Up Backupsets
 • Create an Archival Backup for Long-term Retention
 • Create a Multisection, Compressed, and Encrypted Backup
 • Report On and Maintain Backups
 • Exercises
 • Answers To Exercises
 • Lab Work
 • Perform Complete Recovery from a Critical or Noncritical Data File Loss Using RMAN
 • Perform Incomplete Recovery Using RMAN
 • Recover Using Incrementally Updated Backups
 • Switch to Image Copies for Fast Recovery
 • Restore a Database onto a New Host
 • Recover Using a Backup Control File
 • Perform Disaster Recovery
 • Exercises
 • Answers To Exercises
 • Lab Work
 • Recover from a Lost Tempfile
 • Recover from a Lost Redo Log Group
 • Recover from the Loss of the Password File
 • Perform User-Managed Complete Database Recovery
 • Perform User-Managed Incomplete Database Recovery
 • Perform User-Managed and Server-Managed Backups
 • Identify the Need for Backup Mode
 • Back Up and Recover a Control File
 • Exercises
 • Answers To Exercises
 • Lab Work
 • Creating a Duplicate Database Using RMAN
 • Using a Duplicate Database
 • Identify the Situations that Require TSPITR
 • Perform Automated TSPITR
 • Exercises
 • Answers To Exercises
 • Lab Work
 • Monitoring RMAN Sessions and Jobs
 • Tuning RMAN
 • Configure RMAN for Asynchronous I-O
 • Exercises
 • Answers To Exercises
 • Lab Work
 • Restore Dropped Tables from the Recycle Bin
 • Perform Flashback Query
 • Use Flashback Transaction
 • Perform Flashback Table Operations
 • Set Up and Use a Flashback Data Archive
 • Configure, Monitor Flashback Database and Perform Flashback Database Operations
 • Exercises
 • Answers To Exercises
 • Lab Work
 • Implement Automatic Memory Management
 • Manually Configure SGA Parameters
 • Configure Automatic PGA Memory Management
 • Exercises
 • Answers To Exercises
 • Lab Work
 • Use the SQL Tuning Advisor
 • Use the SQL Access Advisor to Tune a Workload
 • Understand Database Replay
 • Exercises
 • Answers To Exercises
 • Lab Work
 • Manage Resumable Space Allocation
 • Describe the Concepts of Transportable Tablespaces and Databases
 • Reclaim Wasted Space from Tables and Indexes by Using the Segment Shrink Functionality
 • Understand the Database Resource Manager
 • Create and Use Database Resource Manager Components
 • Exercises
 • Answers To Exercises
 • Lab Work
 • Set Up Automatic Diagnostic Repository
 • Using Support Workbench
 • Perform Block Media Recovery
 • Exercises
 • Answers To Exercises
 • Lab Work
 • Create a Job, Program, and Schedule
 • Use a Time-based or Event-based Schedule for Executing Scheduler Jobs
 • Create Lightweight Jobs
 • Use Job Chains to Perform a Series of Related Tasks
 • Create Windows and Job Classes
 • Use Advanced Scheduler Concepts to Prioritize Jobs
 • Exercises
 • Answers To Exercises
 • Lab Work
 • Customize Language-Dependent Behavior for the Database and Individual Sessions
 • Work with Database and NLS Character Sets
 • Exercises
 • Answers To Exercises
 • Lab Work

Oracle 11G Database: Administration II eğitimini almak isteyenlerin, öncesinde aşağıdaki eğitimleri almış olmaları gerekmektedir.

Önerilen eğitimleri yoktur.

Oracle 11G Database: Administration II eğitimi aşağıdaki uzmanlık hedeflerini içermektedir.

 • Veri Yöneticisi
 • Veritabanı Geliştiricisi
 • Veritabanı Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Oracle 11G Database: Administration II eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Oracle

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?