MS 55009 System Center 2012 Service Manager

MS 55009 System Center 2012 Service Manager

System Center 2012 Service Manager eğitiminde katılımcıların, BT organizasyonlarının destek hizmetlerini kesintisiz ve planlı bir şekilde yürütebilmesi için System Center 2012 Service Manager platformunun kurulması, yapılandırılması ve yönetimi konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları hedeflenmiştir. Bununla birlikte ITIL ve MOF süreçlerinin de incelenmesi ve çeşitli operasyonların otomatize edilebilmesi için System Center 2012 Orchestrator ve System Center 2012 Operations Manager ile entegrasyonu konuları da ele alınacaktır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • History and Evolution of System Center 2012
 • System Center 2012 Product Suite
 • System Center 2012 Licensing
 • System Center 2012 Service Manager
 • Introducing ITIL and MOF
 • Defining the Role of a Service Desk
 • Applying ITIL and MOF to Service Manager 2012
 • Examining the Service Manager 2012 Architecture
 • Designing Service Manager 2012
 • Analyzing Deployment Scenarios
 • Preparing to Deploy Service Manager 2012
 • Installing the Service Manager Management Server
 • Installing the Service Manager Data Warehouse Management Server
 • Navigating the Service Manager Console
 • Registering the Data Warehouse
 • Working with Management Packs
 • Defining Role-Based Access Control
 • Examining Service Manager 2012 Security
 • Configuring User Roles in Service Manager 2012
 • Defining the Configuration Management Database
 • Considering the Role of Connectors
 • Installing and Configuring Connectors
 • Importing Data Using CSV Files
 • Introducing Incident Management
 • Configuring Incident Management Settings
 • Configuring Problem Management Settings
 • Customizing Incident Management Lists
 • Customizing Incident Management Views
 • Creating Incident Requests
 • Creating Incident Request Templates
 • Using Templates with Incidents Requests
 • Creating Incident Management Event Workflows
 • Introducing Change Management and Activity Management
 • Implementing a Change Management Process
 • Examining Activities in Service Manager 2012
 • Customizing Change Management Lists
 • Customizing Change Management Views
 • Creating Change Requests and Activities
 • Creating Change Request Templates
 • Creating Change and Activity Management Workflows
 • Introducing Release Management
 • Customizing Release Management Lists
 • Customizing Release Management Views
 • Creating Release Records
 • Creating Release Record Templates
 • Creating Release Management Event Workflows
 • Introducing Service Level Management
 • Creating a New Calendar Item
 • Creating a New Metric Item
 • Creating a New Service Level Objective
 • Configuring Notifications
 • Introducing the Self-Service Portal
 • Introducing the Service Catalog
 • Creating Service Offerings and Request Offerings
 • Customizing the Self-Service Portal
 • Introducing the Data Warehouse
 • Navigating the Data Warehouse Workspaces
 • Defining Data Warehouse Jobs
 • Exploring Different Data Warehouse Reports
 • Configuring Data Retention Settings
 • Using Windows PowerShell cmdlets
 • Introducing Orchestrator 2012
 • Navigating Orchestrator 2012 Interfaces
 • Creating Runbooks
 • Working with Integration Packs
 • Integrating Orchestrator 2012 with Service Manager 2012
 • Introducing System Center 2012 Service Pack 1
 • Deploying Service Pack 1
 • Exploring Service Pack 1 and Service Manager 2012
 • Lab : Setting up the Initial Lab Environment
 • Lab : Creating an Orchestrator 2012 Runbook
 • Lab : Working with Orchestrator System Center 2012 Runbooks

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

 • BT Denetçisi

Eğitimin sınavları yoktur.

System Center 2012 Service Manager eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?