ActionScript 3.0 - Temel

ActionScript 3.0 - Temel

ActionScript 3.0 Temel, web ve interaktif ortamlar için etkileşimli ileri düzey Flash animasyonları hazırlama hakkında bilgi edinmek isteyen kullanıcılar için tasarlanmış bir eğitim programıdır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • ActionScript Geçmişi
 • ActionScript Editör Seçimi
 • Action Panel
 • ActionScript Kod Yazma Tipleri
 • trace() Fonksiyonu Kullanımı
 • Comments
 • Noktalama Kullanımı
 • Parantez Kullanımı
 • Sabitler ve Rezerve Edilmiş Kelimeler
 • Boolean Veri Tipi
 • Number,int ve uint Veri Tipleri
 • String Veri Tipi
 • Object Veri Tipi
 • Veri Tipi Dönüşümleri
 • Değişkenleri Tanımlamak
 • Global Değişkenler
 • Local Değişkenler
 • Değişkenleri Silmek
 • Matematiksel Operatörler
 • Atama Operatörleri
 • Artırma Azaltma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler
 • İlişkisel Operatörler
 • If...else Kullanımı
 • If...else...if Kullanımı
 • Switch Kullanımı
 • İç İçe Koşul Kullanımı
 • For Döngüsü Kullanımı
 • For...in Döngüsü Kullanımı
 • For each...in Döngüsü Kullanımı
 • While Döngüsü Kullanımı
 • Do...while Döngüsü Kullanımı
 • Fonksiyon Oluşturmak
 • Fonksiyonları Kullanmak
 • Fonksiyonlara Parametre Göndermek
 • Öntanımlı Parametre Kullanımı
 • Arguments Kullanımı
 • Fonksiyonlardan Parametre Döndürmek
 • İç içe Fonksiyon Kullanımı
 • Dizileri Tanımlamak
 • Indekslenmiş Dizileri Kullanmak
 • Dizilere Veri Eklemek ve Silmek
 • Dizi Elemanları ile İşlem Yapmak
 • Dizilerin İçeriklerini Sıralamak
 • Dizilerle İşlem Yapmak
 • İlişkisel Dizi Kullanımı
 • sortOn() Metodunu Kullanmak
 • İki Indeksli Dizi Oluşturmak
 • Object İçerisinde Dizi Kullanmak
 • Nesne Yönelimli Programlama Nedir
 • Package Nedir, Nasıl Tanımlanır ?
 • Classları Tanımlamak
 • Tanımlayıcı Fonksiyon ve Metod
 • Tanımlamak
 • Özellik Tanımlamak
 • Uygulama İçerisinde Class’ları Kullanmak
 • Extends Kullanımı
 • Class’lar İçerisinde Import Kullanımı
 • Dynamic Class Kullanımı
 • Protected ve Final Deyimleri
 • Static metod ve Özellik Tanımlamak Const
 • Özellik Tanımlamak
 • Override ve super() Kullanmak
 • Get ve Set metod Kullanımı
 • Eventleri Tanımlamak
 • Eventleri Silmek
 • MouseEvent Sınıfı
 • Class İçerisinde Event Kullanımı
 • KeyboardEvent Sınıfı
 • EnterFrame Event Kullanımı
 • Date Object ve Özellikleri
 • Timer() Kullanımı
 • Dijital Saat Oluşturma

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

ActionScript 3.0 - Temel eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

ActionScript 3.0 - Temel eğitimi aşağıdaki uzmanlık hedeflerini içermektedir.

 • Uygulama Önyüz Geliştiricisi
 • Web Sitesi Tasarımcısı
 • Web Uygulama Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

ActionScript 3.0 - Temel eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Adobe

 • Verilen eğitim ve hocamızın öğreticiliği tek kelime ile mükemmel. Teşekkür ederim.

  İstanbul


Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?