Microsoft Office Excel 2010 - VBA (Makro) Eğitimi | Eğitim Takvimi

Microsoft Excel 2010 - VBA

Microsoft Excel - VBA (2010) eğitiminde, katılımcıların Excel VBA araçlarını kullanarak programlama yazmaları hedeflenmektedir. Excel’in normal araç ve menülerinin yanında rutin olarak yapılan işlemleri (günlük / haftalık raporlamalar, stok envanter takibi, bütçe simülasyonları vb.) Excel VBA’i kullanarak pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca yazacağınız bu uygulamalar çok uzun zaman alacak büyük verilerle çalışırken size zaman kazandıracaktır. 4 gün süren bu eğitimin sonunda katılımcılar Excel VBA’de operatörler, algoritma yapısı, döngüler, kullanıcı formları ve Access veritabanı bağlantısını öğrenmiş olacaklardır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Kayıt Makrosu Oluşturmak
 • Kayıt Makrosunu Düzenlemek
 • Makrolar ile ilgili Menü ve Sekmeleri Kullanmak
 • Kayıt Makrosunu Silmek
 • Makro Güvenlik Ayarları
 • Araç Çubukları (Debug, Edit, Standard, User Form)
 • Kod Penceresi
 • Properties Penceresi
 • Project Explorer Penceresi
 • Module, User Form ve Class Tanımlamak
 • Procedure Tanımlamak
 • Aritmetik Operatörler
 • ^, *, +, -, ,& Mod
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • =, <>, <, >, <=, >=, Like, Is
 • Mantıksal Operatörler
 • Sub Procedure Tanımlamak
 • Function Procedure Tanımlamak
 • Değişkenler ve Değişken Türleri
 • Sabitler
 • Koşul Yapıları
 • IF... Then... Else
 • Select Case... End Select
 • Seriler
 • Döngüler
 • For... Next
 • For Each... Next
 • Do Until... Loop
 • Do While... Loop
 • Goto
 • Nesne Nedir?
 • Properties, Methods ve Events Özellikleri
 • Hücre Seçmek
 • Satır ve Sütun Seçmek
 • Offset Yapısı
 • Hücrelere Formül Girişi Yapmak
 • Hücrelere Değerleri Otomatik Doldurmak
 • Font Özelliklerini Değiştirmek
 • Hata Kontrol İfadeleri
 • Hata Kodları
 • Fonksiyon Oluşturmak
 • Fonksiyonlarda Parametreler Kullanmak
 • Excel Çalışma Kitaplarında Fonksiyonları Kullanmak
 • User Form Oluşturmak
 • Form Properties
 • Form Events
 • Controls Properties
 • Controls Events
 • Sayfalar Arasında Tabloları Kopyalamak
 • Koşullu Biçimlendirme
 • Sıralama
 • Alttoplam
 • Grafik Oluşturmak
 • Pivot Tablolar
 • ActiveX Data Objects (ADO)
 • ADO Objects
 • Connection Object
 • Recordset Object
 • SQL Query Language
 • Connecting to Access Database

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • İş Profesyoneli
 • Son Kullanıcı

Eğitimin sınavları yoktur.

Microsoft Excel - VBA (2010) eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?