UK Software Development UpSkilling Training Programme

UK Software Development UpSkilling Training Programme

UK Software Development UpSkilling Training Programme eğitimi ile yazılım sektörünün çok önemli bir ihtiyacı olan Full Stack Developer olacak ve hem Frontend hemde Backend tarafında ürünler üreterek bir proje için gerekli olan tüm koşulları sağlamış olacaksınız. Eğitim bir geliştiriciyi başlangıç seviyeden alıp ileri seviyeye getirmesi amaçlanmaktadır. Bu eğitim ile sektörde sıklıkla kullanılan ReactJS ve VueJS ile Frontend bölümünü, NodeJS ile Beckend bölümünü yazma becerisini elde edeceksiniz. Eğitim ile özel tasarımları koda dökme, yapılan tasarımları RestApi ile dinamik bir hale getirme ve yayına alma sürecine kadar daha birçok yeteneğe sahip olacaksınız. Eğitime katılmak isteyenlerin üniversitelerin sayısal bölüm mezunu veya yazılım alanında uzmanlık bilgisi gereklidir.

28
Şubat 2022,Pazartesi

Yer: Online Eğitim, İstanbul

Eğitmen: Hakan Özer


EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Html Yapısı
 • Html Yapısına Uygun Web Sayfası
 • Uygulama Çalışması - 1
 • Başlık Etiketleri
 • Paragraf Etiketi
 • Biçimlendirme Etiketleri
 • Uygulama Çalışması - 2
 • Sırasız Listeler (ul)
 • Sıralı Listeler (ol)
 • Uygulama Çalışması - 3
 • Images
 • Forms
 • Uygulama Çalışması - 4
 • Tables
 • Links
 • Uygulama Çalışması - 5
 • Div & Span
 • IFrames
 • Genel Tekrar Uygulaması
 • CSS (Cascading Style Sheets) - Nedir
 • Internal (Dahili) CSS Kullanımı
 • Inline CSS Kullanımı
 • External (Harici) CSS Kullanımı
 • ID ve Class Kullanımı
 • Uygulama Çalışması - 1
 • Group Selectors Kullanımı
 • Attribute Selectors Kullanımı
 • Pseudo Selectors Kullanımı
 • Inherits (Miras Alma)
 • Uygulama Çalışması - 2
 • Div Kullanımı
 • Floating Images
 • Floating Divs
 • Display Kullanımı
 • Position Özellikleri
 • Position Uygulama
 • Uygulama Çalışması - 3
 • Margin Kullanımı
 • Padding Kullanımı
 • Border Kullanımı
 • Fontlar ve Özellikleri
 • İkon Kullanımı
 • Text Biçimlendirme
 • Text Hizalama
 • Uygulama Çalışması - 4
 • Liste Biçimlendirme
 • Link ve Buton Biçimlendirme
 • Butona İkon Ekleme
 • Responsive Tasarım Nedir?
 • Responsive Tasarım Oluşturmak
 • Responsive Tasarımda Görsellerle Çalışmak
 • Uygulama Çalışması -5
 • SASS- SCSS
 • SASS Nedir? Visual Studio ile Entegrasyon
 • SASS Variables- Nesting
 • SASS Partial- Imports
 • SASS Mixin ve Extend
 • SASS Function & Control Directives
 • GULP
 • Webpack
 • İşlevsel Olmayan Kullanımı
 • Head Elementi Arasındaki Kullanımı
 • Body Elementi Arasındaki Kullanımı
 • Dış Bir Dosyaya Bağlantı Verilerek Kullanımı
 • Uygulama Çalışması - 1
 • HTML İçeriği Değiştirme
 • HTML Niteliklerini Değiştirme
 • CSS Değiştirme
 • Uygulama Çalışması - 2
 • If-Else Kontrol Yapısı
 • Switch Kontrol Yapısı
 • For Döngüsü
 • Uygulama Çalışması - 3
 • While Döngüsü
 • Javascript'te Fonksiyon Yazımı
 • Dizilere Giriş
 • Uygulama Çalışması - 4
 • Dizi İşlemleri (Eleman Ekleme -Çıkarma)
 • VanillaJS
 • Uygulama Çalışması - 5
 • İmmutable
 • Code spliting
 • Memoize
 • Tree
 • Data Type
 • JSON request ve ajax ile dosya okuma
 • JSON http request örneği
 • JSON function files
 • JSON veri almak
 • Uygulama Çalışması - 1
 • Jquery Ajax
 • server'a istek göndermek parametreler
 • Eşzamanlı Ajax nedir
 • Uygulama Çalışması - 2
 • server response ve JSON veri alma
 • onreadystate change event ve durum kodları
 • TypeScript Nedir?
 • Nodemon ile Gerekli Ortamın Oluşturulması
 • Veri Tipleri-Number-String-Boolean-Array-Tuple-Enum
 • Uygulama Çalışması - 1
 • Veri Tipleri - Any- Void-Null-Undefined
 • Fonksiyonlara Giriş
 • Uygulama Çalışması - 2
 • Optional and Default Parameters
 • Rest Parametreler
 • Classlara Detaylı Giriş
 • Inheritance
 • Uygulama Çalışması - 3
 • Private Protected Public Erişim Bildirgeçleri
 • Getter ve Setter ile Çalışmak
 • Abstract Sınıflar
 • Interfaces
 • Loops
 • Uygulama Çalışması - 4
 • Genericleri Anlamak
 • Generic Sınıflarla Çalışmak
 • ReactJS
 • Componentların 3 Temel İlkesi
 • Blog-Posts Uygulaması İle Props'lara Giriş
 • Uygulamamıza Semantic UI CSS Kütüphanesini Dahil Edelim
 • Compontent Oluşturmaya Başlayalım
 • Uygulama Çalışması - 1
 • Component'e Resim Ekleyelim
 • Yorum Bloğunu Çoğaltalım
 • Componentları İç İçe Gösterme - Component Nesting
 • Uygulama Çalışması - 2
 • React Props Sistemi
 • Props ile Child Component'e Data Geçme
 • Tekrar Kullanılabilir Component Yapısını Öğrenelim
 • Props Children
 • Uygulama Çalışması - 3
 • Class Based Component ve Functional Component Arasındaki Farklar Nelerdir?
 • Yeni Uygulamamıza Başlayalım
 • Konum Bilgisi Alma
 • Asenkron İşlemlere Giriş
 • Functional Component'i Class Based Component’e Dönüştürelim
 • React State
 • Uygulama Çalışması - 4
 • State'i Constructor Fonksiyonu İçinde Oluşturalım
 • Yaşam Döngülerine Giriş
 • JSX Bloklarını Koşullu Render Edelim
 • Component Yaşam Döngüleri
 • ComponentDidMount Metodu ile Uygulamamızı Refactor Edelim
 • State'i Props Olarak Kullanalım
 • Ternary Operators
 • Uygulama Çalışması - 5
 • React Projemize Resim Ekleyelim
 • Uygulamamızı CSS Özellikleri ile Geliştirelim
 • React Developer Tools
 • Uygulama Çalışması - 6
 • Bu Uygulamada Neler Öğrendik?
 • Oluşturcağımız Uygulamayı İnceleyelim
 • Component Yapısını İnceleyelim
 • Uygulamamızı Oluşturmaya Başlayalım
 • Uygulamamızı Stillendirelim
 • Event Handler Oluşturalım
 • Kontrollu ve Kontrolsuz Elementler
 • Kontrollu ve Kontrolsuz Form Elementleri
 • Uygulama Çalışması - 7
 • React Binding
 • Child Component'dan Parent Component'a Veri Akışı
 • Component'lar Arası İletişim
 • React ile Api’a İstek Atma
 • Axios vs Fetch
 • Axios ile Api'a İstek Atma
 • Api'dan Gelen Data ile Component'u Render Etme
 • Api'dan Gelen Veriyi Browser'da Listeleme
 • Key Değeri
 • React Router'a Giriş
 • React Router
 • Link ve NavLink
 • Router Özellikleri
 • Route Parametreleri
 • React Router Switch Tag
 • Redux’a Giriş
 • Redux Stores
 • Redux Actions
 • Redux Reducers
 • Store Subscriptions
 • Redux Kurulum
 • MapStateToProps Fonksiyonu
 • Kart Oluşturalım
 • MapDispatchToProps Fonksiyonu 1
 • MapDispatchToProps Fonksiyonu 2
 • Action Creators
 • Redux Thunk Teorik Bilgi
 • Redux Thunk
 • Context ve Hooks Ne İşe Yarar?
 • Birden Fazla Context Kullanalım
 • Birden Fazla Context Kullanalım - 2
 • React Hooks'a Başlıyoruz
 • UseState Hook
 • UseState ve Form Elemanları
 • UseEffect Hook
 • UseContext Hook
 • Birden Fazla Context Oluşturma
 • Functional Component İle Create Context
 • UseReducer
 • Reducer Component Yapısı
 • What is Node.js?
 • Why Node.js?
 • Installing NodeJS
 • Node in-built packages (buffer, fs, http, os, path, util, url)
 • Node.js Modules
 • Import your own Package
 • Node Package Manager (NPM)
 • Local and Global Packages
 • Express
 • REST API
 • MySQL Connect
 • GET, POST, PUT, DELETE Api Call
 • Security
 • Vue.JS Yapısı (Introduction - Why VueJS?)
 • Vue.js, React, Angular Kıyaslaması (Vue, React, Angular Comparison)
 • Vue.js ile DOM Etkileşimleri (Using VueJS to Interact with the DOM)
 • Direktifler ve Filtreler Mantığı (Directive, Filtersand Mixins)
 • Bileşenler (Components)
 • Yönlendirme Yapısı (Routing Structure)
 • Harici Veriler ve API Kaynakları ile Çalışma (Working with External Data and API Resources)
 • Vuex State Yönetimi (Vuex State Management)
 • Animasyonlar ve Geçişler (Animations and Transitions)
 • Hata Ayıklama

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • DevOps Mühendisi
 • DevOps Uzmanı
 • Test Uzmanı
 • Uygulama Önyüz Geliştiricisi
 • Web Sitesi Tasarımcısı
 • Web Uygulama Geliştiricisi
 • Web Uygulamaları Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.