ITIL Continual Service Improvement

ITIL Continual Service Improvement

"ITIL Continual Service Improvement" eğitiminde amaç, BT organizasyonları ve servis sağlayıcılarının müşterilerine sundukları servislerin müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini ölçümlemek ve yükseltmek için gereken yetkinlikleri kazandırmaktır. ITIL'ın tüm yaşam döngüsü fazlarında hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yürütülmesi gereken ölçme, raporlama, değerlendirme ve ilgili süreçlere girdi olarak iletme faaliyetleri ve yöntemleri bu eğitimde ele alınır. ITIL çerçevesini organizasyonlarına uygulayan ve hizmet yönetiminin başarısını ölçümlemek, raporlamak ve yönetmekten sorumlu olan tüm BT yöneticilerine yönelik olan bu eğitim ITIL Expert sertifikasını edinmek için alınması gereken eğitimlerden biridir. Eğitim sonunda katılımcılar BT Hizmet Yönetimi için kullanılan ITIL yaklaşımının Sürekli Hizmet İyileştirme fazını, süreçlerini ve birbirleri arasındaki ilişkileri öğrenerek gerçek proje deneyimlerini paylaşan eğitmenlerimizin deneyimlerini kazanacaklardır. Eğitimde hedeflenen tüm katılımcıların ITIL Continual Service Improvement süreçlerine ve ilişkilerine hakim olması, ITIL Continual Service Improvement sınavına hazırlanması, organizasyonlarda benzer süreçlerde aldıkları rollerdeki yetkinliklerini artırmaları, süreç yönetiminde yapılan genel hatalar konusunda farkındalık kazanmalarıdır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • ITIL ve ITSM Tanımları
 • BT Hizmet Yönetimi Fazları
 • BT Hizmet Yönetimi Süreçleri
 • ITIL Sertifikasyonları
 • Temel Konular
 • Amaçlar
 • Kapsam
 • Hedefleri ve Değer
 • Girdileri ve Çıktıları
 • CSI Yaklaşımları
 • Hizmet Ölçümü
 • Yönetişim Sağlama
 • CSI ve Hizmet Seviye Yönetimi
 • Çerçeveler, Kalite Sistemleri ve Standartlarla CSI’ın Desteklenmesi
 • Yedi Adımda İyileştirme Süreci (7 Step Improvement Process)
 • Nelerin Ölçüleceğini Belirlemek
 • Verinin Toplanması
 • Fark Analizi ve Karşılaştırma
 • Yatırımın Geri Dönüşünün Oluşturulması (ROI)
 • Süreçlerin Kritik Başarı Faktörleri (CFS)
 • Süreçlerin Performans Göstergeleri (KPI)
 • Süreçlerin Riskleri

ITIL Continual Service Improvement eğitimini almak isteyenlerin, öncesinde aşağıdaki eğitimleri almış olmaları gerekmektedir.

 • BT Denetçisi
 • Süreç Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

ITIL Continual Service Improvement eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasını sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

ITIL

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?