AUTOCAD

AUTOCAD

Autodesk’in teknik çizim yazılımı olan Autocad ile katılımcılar 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak tasarımlarını yapabilirler. Render alma özelliği ile 3 boyutlu çalışmalarda görselleştirme uygulamaları kolay arayüzlerle gerçekleştirilir. DWG dosya formatı ile kayıt işlemlerini gerçekleştirir. Autodesk’in AutoCAD yazılımı ile geliştirdiği DWG dosya formatı kullanıcının CAD çizimine girmiş olduğu Tasarım-Geometrik veriler ile Harita-Fotoğraflara ait tüm bilgileri içerir. Dosya formatı olarak .dwg tüm tasarım ortamlarında kullanılabilmektedir.

19
Ağustos 2024,Pazartesi

Yer: Online Eğitim, İstanbul

Eğitmen: Olcay Gökbayrak


EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Autocad çizim ekranı ve Toolbar tanıtımı
 • Zoom Komutları
 • Pan Komutu görüntü kontrol komutları
 • 2B Obje Çizim Komutları
 • Line,Ray,ConstructionLine,Multiline(MultilineStyle),Polyline,Polygon,Rectangle,Arc,Circle,Spline,
 • Ellipse,Point,Region,Boundary,Wipeout,Revision Cloud,Text).
 • Erase,Copy,Mirror,Offset,Array (Rectangle,Path,Polar Array),Move,Rotate,
 • Scale,Stretch,Lenghten,Trim,Extend,Break,Join,Chamfer,Fillet,Blend Curves,Explode.
 • Yazı yazma komutları (Dtext, Mtext)
 • Yazı stili tanımlaması
 • Antet hazırlama
 • Quick dimension,Linear,Aligned,Arc lenght, Ordinate,Radius,Jogged,Diameter,Angular,Baseline,Continue,MultiLeader,Tolerance,Centermark,Obligue,Aligntext,Dimension Style,Ovverride,Update
 • Çizimin ölçülendirilmesi,Ölçü sitillerinin ayarlanması,Ölçülerin ölçeğe uygun hale getirilmesi,Tolerans ölçülerinin verilmesi Kartezyen koordinat sistemi
 • Layer (katman) işlemleri
 • Katmanların oluşturulması
 • Katmanlara nesne ataması
 • Katmanların genel kontrolleri
 • Katmanlara çizgi tiplarinin atanması
 • Bir çizime bir çizgi tipinin eklenmese
 • Tarama işlemleri
 • Hatch tarama komutunun kullanılması
 • Tarama ayarlarının yapılması
 • Tarama yapılmış yüzeylerin tarama özelliklerinin değiştirilmesi
 • Temel yardımcı komutların tanıtılması
 • (Object Snap araç çubuğunun tanıtılması, Klavye komutları)
 • Properties
 • Edit Hatch
 • Edit Polyline
 • Edit Multiline
 • Edit Text
 • Group oluşturma
 • Define Attirutes ( Bloklara nitelik ekleme ) özelliğinin kullanımı
 • Make block
 • Insert block
 • Write block
 • Hazır çizimlerin sembol olarak kullanılması
 • Kâğıt boyutunu ayarlama
 • Kâğıt konumunu ayarlama
 • Ölçek ayarlaması yapma
 • Çıktı çizgi kalınlıklarını ayarlama
 • Pencereye göre çıktı alma
 • Limit değerlerine göre çıkıt alma
 • Tüm çizim alanının çıktısını alma
 • Çizim alanında görünen kısmının çıktısını alma
 • Yazıcı ayarlarını yapma
 • Yazdırılacak doğru yazıcıyı seçme
 • Çıktı kopya sayısını ayarlama
 • Pafta oluşturmak
 • Paftaya çizimi hizalamak
 • Paftayı ölçekleme
 • Farklı ölçekleri kullanarak pafta üzerinde uygulama
 • Paftanın çıktı alınması yazdırılması
 • Tam kesit görünüşler
 • Kademeli kesit görünüşler
 • Kısmı kesit görünüşler,
 • Detay kesit görünüşler
 • View menüsünü kullanarak perspektif çizmek
 • Komut satırını kullanarak perspektif çizimi yapmak
 • Araç çubuklarını kullanarak perspektif çizimi yapmak
 • Üç boyutlu modelleme ve görüntüleme
 • View
 • Visual styles
 • Orbit
 • 3D modeling bölüm arayüzünü tanıtılması
 • 3 boyutlu çizime giriş
 • Katı model çalışma kuralları
 • Solid komutları (Katı model komutları)
 • Booelan komutları
 • Union, Subtract, İntersect, Shell, Slice, Separate
 • Tel kafes model oluşturma
 • Yüzey modeli oluşturma
 • Katı model oluşturma
 • Şablon oluşturma
 • 3D operasyonlar
 • Extrude, Loft, Revolve, Sweep, Presspull, Polysolid komutları
 • 2B planı 3B bir modele dönüştürmek
 • Koordinat Sistemi Tanımlama (UCS) ve ayarları
 • 2D ve 3D nesne ve objelerin paftaya aktarılması
 • 3D objelerinin görüntü ve kesitlerinin alınma yöntemi
 • 3D objelerin render da tek paftada yazdırılması
 • Render giriş
 • Materials browser (materyal seçme ve getirme)
 • Materials özellikleri gösterimi (yansıtma-şeffaflık vb.)
 • Materials atama
 • Işık ayarları özellikleri
 • Point, Spot, Distant, Weblight ışık çeşitleri ve kullanılma yöntemleri
 • Render alma, imaje olarak kaydetme
 • Render kalitesini arttırma yöntemleri
 • Kamera özellikleri
 • Kamera animasyonu detayları
 • Işık ve ışık sistemleri ile sahneyi aydınlatma
 • Kamera yerleştirme ve kamera ile sahnede dolaşma

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • Grafik Tasarımcısı
 • Proje Yöneticisi
 • Yapı Mimarı/Mühendisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

 • İhtiyaç duyduğumuz bilgilerdi. Yararlı bir eğitim oldu.

  Koç Sistem Bilgi Ve İletişim Hizmetleri A.Ş.


 • Eğitmenin öğretme konusunda çaba içerisinde olması bize daha fazla motivasyon ve öğrenme heves vermiştir. Teşekkürler.

  Koç Sistem Bilgi Ve İletişim Hizmetleri A.Ş.