Kurumsal SQL Temel Eğitimi | BilgeAdam | Eğitim Takvimi

MS 20761 Querying Data with Transact-SQL

Querying Data with Transact-SQL eğitimi, günlük işinde yönetim, raporlama ve programlama gibi amaçlarla SQL sorguları yazmayı öğrenmesi gereken kişiler için uygundur. Eğitim sonunda katılımcıların temel SQL sorgularını yazabilecek seviyede bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar sonrasında SQL Server 2016’la ilgili ileri seviye eğitimlere katılarak, SQL Server Geliştirme, SQL Server Yönetim, SQL Server İş Zekası ya da SQL Server Sorgu Performansı gibi ileri konularda yetkinliklerini artırabilirler. Eğitime katılmayı düşünen kişilerin eğitim içeriğindeki başlıkları incelemeleri ve seviyenin kendilerine uygun olup olmadığı konusunda daha fazla bilgilenmek isterlerse Bilge Adam’la temasa geçmeleri uygun olacaktır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • The Basic Architecture of SQL Server
 • SQL Server Editions and Versions
 • Getting Started with SQL Server Management Studio
 • Introducing T-SQL
 • Understanding Sets
 • Understanding Predicate Logic
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements
 • Writing Simple Select Statements
 • Eliminating Duplicates with Distinct
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple Case Expressions
 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins and Self Joins
 • Sorting Data
 • Filtering Data with Predicates
 • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options
 • Working with Unknown Values
 • Introducing SQL Server 2016 Data Types
 • Working with Character Data
 • Working with Date and Time Data
 • Inserting Data
 • Modifying and Deleting Data
 • Writing Queries with Built-In Functions
 • Using Conversion Functions
 • Using Logical Functions
 • Using Functions to Work with Null
 • Using Aggregate Functions
 • Using the GROUP BY Clause
 • Filtering Groups with HAVING
 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries
 • Writing Queries with the UNION Operator
 • Using EXCEPT and INTERSECT
 • Using APPLY
 • Using Views
 • Using Inline Table-Valued Functions
 • Using Derived Tables
 • Using Common Table Expressions
 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions
 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with Grouping Sets
 • Querying Data with Stored Procedures
 • Passing Parameters to Stored procedures
 • Creating Simple Stored Procedures
 • Working with Dynamic SQL
 • T-SQL Programming Elements
 • Controlling Program Flow
 • Implementing T-SQL Error Handling
 • Implementing Structured Exception Handling
 • Transactions and the Database Engines
 • Controlling Transactions

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

 • Microsoft Big Data - Azure HDInsight

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

 • 3 gün içindeki bu dolu dolu eğitim için öncelikle Ali Uğur Beye ve Bilge Adam ailesine teşekkürler.

  Kipas Holding (263)


 • Abdullah Hoca konulara farklı bakış açılarıyla, konuya yaklaşımımızı farklılaştırdı. Hangi problemlerle ve örneklerle karşılaşabileceğimizi iyi şekilde ön görerek yerinde örnekler verdi. Ayrıca farklı DB sistemleri ile karşılaştırmalarla MsSql in farklılıklarını anlamamıza yardımcı oldu.

  Arçelik


 • Eğitim tam olarak istediklerimi bana sundu, bunun için teşekkür ediyorum.

  Egebant


Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?