Proje Yönetiminin Temelleri, PMI Uyumlu

Proje Yönetiminin Temelleri, PMI Uyumlu

185 farklı ülkeye yayılmış yarım milyon üyesi ve sertifikalı profesyoneliyle birlikte dünya üzerindeki en büyük uluslararası proje yönetimi organizasyonu olan PMI® (Project Management Institute) metodolojisi baz alınarak hazırlanan Proje Yönetiminin Temelleri eğitiminde, katılımcıların proje yönetimi disiplini hakkında genel bir kavrayış edinmeleri ve katılımcılar nezdinde proje yönetimine dair bir farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir.

24
Nisan 2024,Çarşamba

Yer: Online Eğitim, İstanbul

Eğitmen: Kadir Çamoğlu


EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Proje,program, portföy tanımları
 • Projeler vs. Operasyonlar
 • Proje yönetimi tanımı ve metodolojiler
 • Projelerde başarısızlık nedenleri
 • Proje başarı faktörleri
 • Proje yönetiminin organizasyonel faydaları
 • Proje yöneticisi rolü ve sorumluluk alanları
 • Projelerde paydaşlar
 • Proje kısıt üçgeni
 • Proje yönetimi metodolojisi
 • Proje yaşam döngüsü
 • Proje yönetimi vs. Program yönetimi
 • Proje portfolyo yönetimi (PPM)
 • PPM modelinin riskleri
 • Stratejiler vs. Projeler
 • Projelerin sınıflandırılması
 • Proje seçim kriterleri (Finansal ve finansal olmayan kriterler)
 • Proje seçim yöntemleri (Ağırlık katsayılı matriks, ağırlıksız matriks, ikili karşılaştırma)
 • Proje yönetiminde organizasyon yapıları
 • Fonksiyonel organizasyon yapısı
 • Proje tabanlı organizasyon yapısı
 • Matriks organizasyon yapısı (güçlü, zayıf, dengeli)
 • Doğru organizasyon yapısının seçilmesi
 • Organizasyonlarda proje kültürünün oluşturulması
 • Proje yaşam döngüsü
 • PMI’a göre proje yönetiminin 5 süreç grubu
 • Projenin başlatılması
 • Projenin planlanması
 • Projenin yürütülmesi
 • Projenin izlenmesi ve kontrolü
 • Projenin kapatılması
 • PMI’a göre proje yönetiminin 10 bilgi alanı
 • Süreç grupları ve bilgi alanları arasındaki ilişki
 • Proje beratı hazırlama
 • Proje yönetim planları
 • Projelerde değişiklik kontrolü ve yönetimi
 • Projelerin kapatılması
 • Proje hedeflerinin belirlenmesi
 • Proje gereksinimlerinin analizi
 • Kapsam tanımlama dokümanı
 • Kapsam genişlemesi ve yönetimi
 • Gereksinim analiz dokümanının oluşturulması
 • Proje planı oluşturma
 • İş Ayrışım Yapısı (WBS)
 • WBS yapısı ve oluşturma teknikleri
 • Çizelgeleme Araçları
 • Bar şemaları ve ağ diyagramları
 • Milestone(kilometretaşı) kavramı
 • Gantt şeması oluşturma teknikleri
 • Ağ diyagramı oluşturma teknikleri
 • Aktivite ilişkilendirme metotları
 • Kritik yol hesaplama teknikleri
 • Bolluk hesaplama yöntemleri
 • PERT ve diğer tahminleme teknikleri
 • Proje kontrolü
 • Proje gelişiminin izlenmesi
 • Durum raporları
 • Bir performans yönetim aracı olarak “Kazanılmış Değer Analizi” (EVM)
 • EVM’nin özellikleri
 • EVM ile proje zaman ve maliyet kontrolü
 • EVM formülleri
 • EVM tekniğinin projelerde uygulanması
 • EVM grafiksel analizi
 • EVM tekniğinin sağladığı faydalar
 • Kalite tanımları
 • Kalite yönetim planı
 • Kalite planlama
 • Kalite güvence
 • Kalite kontrol
 • Deney tasarımı (Design of experiments)
 • Pareto analizi
 • Kalite ve 6 Sigma felsefesi
 • DMAIC (define, measure, analyze, improve, control) yöntemi
 • Kalite kontrol şemaları ve 7 tekrar kuralı
 • IT projelerinde test süreci
 • Test tipleri
 • Kalite maliyetleri
 • Proje kalitesinin iyileştirilmesi
 • Proje takımının oluşturulması
 • Takım oluşturma aşamaları
 • Sorumluluk atama matriksi
 • Yetkinlik matriksi
 • Kadro yönetim planı
 • Proje takım tipleri ve yapıları
 • Risk yönetimi süreci
 • Risk yanıt stratejileri
 • Olasılık ve etki matriksi
 • Risk kategorileri ve türleri
 • Risklerin tanımlanması
 • Risklerin analiz edilmesi
 • Risklerin önceliklendirilmesi
 • Kalitatif risk analizi
 • Kantitatif risk analizi
 • Risklerin kontrol edilmesi
 • Risk yönetim planı
 • Satınalma yönetimi süreçleri
 • Satınalma planlaması
 • Pazar koşullarının değerlendirilmesi
 • “Satın al” ya da “Yap” kararı
 • Kontrat tipleri
 • Kontrat tiplerine göre risk seviyeleri
 • Tedarikçi seçim kriterleri
 • Satınalma detayları
 • İletişim ve proje yöneticisi
 • İletişim yönetimi süreci
 • İletişim tipleri
 • İletişim stratejileri
 • İletişim planının oluşturulması
 • Toplantı yönetimi
 • Yıkıcı takım profilleri
 • Paydaş tanımı
 • Paydaşların analizi ve kilit paydaş kavramı
 • Paydaş beklentilerinin doğru yönetilmesi
 • Paydaşlar arası iletişim

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Proje Yönetiminin Temelleri eğitimini alanların, proje yönetimine dair farklı yaklaşımları veya süreçleri öğrenmeleri veya daha ileri seviye konulara hakim olmaları için aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz:

Proje Yönetiminin Temelleri eğitimi aşağıdaki uzmanlık hedeflerini içermektedir.

 • İş Analisti
 • İş Profesyoneli
 • Proje Yöneticisi
 • Sistem Analisti
 • Test Uzmanı

Eğitimin sınavları yoktur.

Proje Yönetiminin Temelleri eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

PMI

 • Bir haftalık bir süreci daha güzel dolduramazdınız.

  Ankara


 • Farkındalık ve eğitim süreçlerindeki titizliğinizle ilgili teşekkür ederim.

  Ankara


 • Çok faydalı bir eğitim oldu. Eğitim içeriğinde örnekler üzerinden gidilmesi konun öğrenilmesinde çok yararlıydı. Eğitmen çok donanımlı ve öğreticiydi.

  Teknosa İç Ve Dış Tic A.Ş.


Eğitimin etiketi yoktur