Kurumsal Python Eğitimi | BilgeAdam | Eğitim Takvimi

Python

Eğitimimizin tamamı, güncel Python 3 sürümü ile yapılacaktır. Python dağıtımı olarak, makina öğrenmesi alanında sıklıkla kullanılan Anaconda kurulacaktır. IDE olarak, Anaconda dağıtımında yer alan Spyder kullanılacaktır.

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Tarihçe
 • Dilin Özellikleri
 • Kullanım Alanları
 • Kurulum
 • Çalışma Ve Geliştirme Ortamı
 • Versiyonlar
 • Değişkenler ve Veri Tipleri
 • Kullanıcıdan Veri Almak
 • integer
 • float
 • complex
 • string
 • Operatörler
 • İfadeler
 • Kara verme: if-elif-else
 • list
 • tuple
 • dictionary
 • set
 • stack
 • queue
 • for
 • range
 • while
 • break ve continue
 • Argümanlar
 • Değer Döndürme
 • Opsiyonel Ve İsimli Argümanlar
 • Scope (Kapsam)
 • Global Değişkenler
 • Local Değişkenler
 • Dökümantasyon
 • Built-in Fonksiyonlar
 • lambda
 • map
 • filter
 • zip
 • List Comprehensions
 • Sınıf Tanımlama
 • Instance, self
 • Methodlar
 • __init__ Methodu
 • public ve private Değişkenler
 • Encapsulation (Kapsülleme)
 • Inheritance (Miras)
 • Polymorphism (Çok biçimlilik)
 • Multiple Inheritance (Çoklu Miras)
 • Operator Overloading (Operatör Aşırı Yükleme)
 • Dosya Okumak
 • Dosyaya Yazmak
 • pickle
 • shelve
 • Hata Yakalamak
 • try-except-finally
 • Debugging (Hata Ayıklama)
 • Özel Hata Sınıfları Yazmak
 • import Yöntemleri
 • Standard Kütüphane
 • pip ve ile Paket Yükleme
 • conda ve ile Paket Yükleme
 • venv ile Sanal Ortamlar
 • Dökümantasyon
 • pylint
 • PEP8
 • Süre Ölçümü, Profiling
 • Birim testleri
 • DB-API
 • Veritabanına Bağlantı
 • Veri Çekmek ve Kayıt Etmek
 • SQLite Örnekleri
 • XML Verisi İşlemleri
 • JSON Verisi İşlemleri
 • CSV Verisi İşlemleri
 • Excel Dosyalarını Yönetmek
 • Internet'ten Bir Sayfayı Çekmek
 • HTML Okumak
 • Web Server Yaratmak
 • Web Projesi
 • numpy
 • pandas
 • pandas ile Veri Kaynağına Bağlanmak Veri Okumak
 • pandas ile Veri Temizleme ve Hazırlama
 • scikit-learn ile Makina Öğrenmesi
 • numpy, pandas ve scikit-learn ile Proje
 • Python'un Kullanıldığı Alanlar
 • Kaynak Tavsiyeleri
 • Kütüphane Tavsiyeleri

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Web Sitesi Tasarımcısı
 • Web Uygulama Geliştiricisi
 • Web Uygulamaları Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

python.org

 • Eğitim örnekleri ve materyalleri gayet tatmin ediciydi.

  Arçelik A.Ş.