JavaScript Programming

JavaScript Programming

5 günlük "JavaScript Programming" eğitimi süresince ağırlıklı olarak dinamik JavaScript uygulaması geliştirmenin temelleri ve deneyimleri üzerinde durulacaktır. JavaScript hakkında örnek çalışmaların yapılacağı eğitimin sonunda, kullanıcıların bu teknolojinin yapılarını etkin kullanarak geliştirme yapmaları hedeflenmektedir.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • An overview of JavaScript
 • Identification Coding and Standards
 • Syntax Rules
 • Data Types and Values
 • Conditional Expressions
 • Operators and operations
 • Loops and decision structures
 • Requler, Condensed, Literal Arrays
 • Array Methods
 • Overview of Document Object Model
 • Document Methods
 • Events
 • Object Elements
 • Anchor, Area Map, Base, Body, Image, Link, Meta, Html Tag
 • Form Objects
 • Style Parameters
 • The Single Responsibility Principle
 • The Open-Closed Principle
 • The Liskov Substitution Principle
 • The Interface Segregation Principle
 • The Dependency Inversion Principle
 • Function Argument Patterns
 • Chaining
 • Observable Properties
 • Creating Observable Properties
 • Observable Property Futures
 • Timer Overview
 • Asynchronous Execution Pattern
 • Recursive setTimeout Pattern
 • Traditional Applications
 • Pub-Sub Overview
 • Creating a Pub-Sub Library
 • Refactoring Our Product List
 • Refactoring Our Carts
 • Extending Pub-Sub
 • A Simple Promise API
 • Promises with jQuery

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

JavaScript Programming eğitimi aşağıdaki uzmanlık hedeflerini içermektedir.

 • Web Uygulama Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

JavaScript Programming eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Java

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?