PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) Sınavı Hazırlık Eğitimi

PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) Sınavı Hazırlık Eğitimi

Çevik pratikler günümüzde birçok sektörde başarıyla uygulanmaktadır. Çevik metodolojinin özellikle yazılım geliştirme endüstrisi için son zamanlarda bir proje yönetimi standardı haline gelmesi, bu alanda uzmanlaşma gereksinimini de beraberinde getirmektedir. PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner); 185 farklı ülkeye yayılmış yarım milyon üyesi ve sertifikalı profesyoneliyle birlikte dünya üzerindeki en büyük uluslararası proje yönetimi organizasyonu olan PMI® tarafından verilmekte olan bir unvandır. 3 gün sürmekte olan bu eğitimde, katılımcılar sadece PMI-ACP® sınavına yönelik bir hazırlık programına katılmakla kalmayıp, çevik proje yönetimi disiplinine ait kavramları da uygulamalı olarak görebilmektedir.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • What is Agile?
 • The Agile Manifesto
 • Agile Principles
 • Declaration of Interdependence
 • Waterfall Model vs. Agile
 • Agile Project Lifecycle
 • Agile Project Management Framework
 • Project, Program, Portfolio Management in Agile
 • SCRUM
 • XP – Extreme Programming
 • Lean
 • Kanban
 • Crystal
 • Dynamic Systems Development Model (DSDM)
 • Feature Driven Development (FDD)
 • Agile Unified Process (AUP)
 • Business Case
 • Project Vision
 • Agile Contracting
 • Project Charter
 • Product Roadmaps
 • Stakeholder Management
 • Process Tailoring
 • Incremental Development
 • Time-Boxing
 • Collecting Requirements
 • User Stories
 • User Story Characteristics
 • Splitting Stories
 • Theme, Epic, Feature, Story
 • Backlog Types
 • Rolling Wave Planning
 • Value Based Prioritization
 • Prioritization by Risk vs. Value
 • Financial Prioritization
 • Revenue Sources
 • Kano’s Model
 • Economic Models
 • Customer Valued Prioritization
 • Minimally Marketable Feature (MMF)
 • Value Stream Mapping Tools
 • Value Based Analysis
 • Estimating With Story Points
 • Ideal Time vs. Actual Time
 • Estimation Scale
 • Story Points vs. Actual Time
 • Estimating Guidelines
 • Estimating Techniques
 • Wide Band Delphi
 • Planning Poker
 • Affinity Estimating
 • Cone of Uncertainty
 • Time Estimation
 • Cost Estimation
 • Buffering For Uncertainty
 • Agile Project Accounting Principles
 • Agile Planning Principles
 • Why Agile Planning Works
 • Why Agile Planning Fails
 • Planning Horizon
 • Planning Practices
 • Velocity
 • Ways to Improve Velocity
 • Estimating Velocity
 • Release Planning
 • Selecting Iteration Length
 • Iteration Planning
 • Definition of Done
 • Agile Modeling
 • Prototyping
 • Agile Modeling Principles
 • Story Maps
 • Wire Frames
 • Personas
 • Acceptance Test Driven Development
 • Test Driven Development (TTD)
 • Continuous Integration
 • Task - Kanban Boards
 • WIP Limits Using Kanban
 • Communications Management
 • Effective vs. Efficient Communications
 • Information Distribution Techniques
 • Agile Project Tracking
 • Daily Standups
 • Burn Down Chart - Graph
 • Burn Up Chart - Graph
 • Velocity Trend Chart
 • Parking Lot Chart
 • Cumulative Flow Diagram
 • Escaped Defects
 • Cycle Time
 • Information Radiators
 • Release and Iteration Tracking
 • Earned Value Management (EVM)
 • Agile Retrospectives
 • Feedback Technique For a Product
 • Agile Compliance
 • Failure Modes and Alternatives
 • Team Space
 • Distributed Teams
 • Osmotic Communication
 • Co-operation vs. Collaboration
 • Knowledge Sharing
 • Team Motivation
 • Innovation Games
 • Building Empowered Teams
 • Agile Brainstorming Techniques
 • Agile Teaming Stages
 • Identifying Risks
 • Analyzing Risks
 • Risk Response Planning
 • Controlling Risks
 • Risk Based Spike
 • Risk Exposure
 • Risk Adjusted Backlog
 • Risk Burn Down Graphs
 • Risk Audits
 • Vendor Management
 • Project and Quality Standarts
 • Cost of Quality
 • Quality Management Approaches
 • Types of Testing
 • Acceptance Testing
 • Verification and Validation
 • Continuous Improvement Strategies
 • 7 Basic Quality Control Tools
 • Variance Analysis
 • Trend Analysis
 • Process Analysis
 • Interpersonal Skills
 • Self Assessment
 • Adaptive Leadership
 • Traditional vs. Adaptive Approach
 • Servant Leadership
 • Emotional Intelligence
 • Leadership Tools and Techniques
 • Coaching and Mentoring
 • Characteristics of Agile Coach
 • Decision Making Styles
 • Conflict Resolution Techniques
 • Levels of Conflict
 • Problem Solving Strategies, Tools, Techniques
 • Facilitation Methods
 • PMI Code of Ethics

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) Sınavı Hazırlık Eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) Sınavı Hazırlık Eğitimi aşağıdaki uzmanlık hedeflerini içermektedir.

 • İş Analisti
 • Portföy Yöneticisi
 • Program Yöneticisi
 • Proje Yöneticisi
 • Proje Yönetimi Ofisi Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

PMI-ACP (Agile Certified Practitioner) Sınavı Hazırlık Eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

PMI

Eğitimin yorumları yoktur.

Eğitimin etiketi yoktur

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?