Excel Makrolar ile Veri Raporlama ve Powerpoint Entegrasyonu

Excel Makrolar ile Veri Raporlama ve Powerpoint Entegrasyonu

Excel Makrolar ile Veri Raporlama ve Powerpoint Entegrasyonu eğitimi ile katılımcıların Excel VBA araçlarını kullanabilmeleri, iş yaşamlarında yaptıkları uzun zaman alan rutin işleri (Raporlama, Filtreleme, Stok Takibi, Bütçe Hazırlama, Gider simülasyonu vb.) Excel- VBA ile pratik olarak nasıl yapabilecekleri öğreneceklerdir. Ayrıca oluşturdukları yeni Excel dosyalarını Powerpoint’e entegre edip sunumlarında etkili bir biçimde kullanabilemeleri hedeflenmektedir.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Makrolar Hakkında Genel Bilgi
 • Makro Çeşitleri
 • Makroları Kaydetmek
 • Makro Seçeneklerini Değiştirmek
 • Makroları Çalıştırmak
 • Makroları Nesnelere Bağlamak
 • Makroları Düzenlemek
 • Makrolarda Güvenlik
 • Sayısal İmzalar Oluşturmak ve Yayımlamak
 • Makroları Silmek
 • Makro Kodlarına Genel Bakış
 • Araç Çubukları (Debug, Edit, Standart, User Form)
 • Kod Penceresi
 • Properties Penceresi
 • Project Explorer PenceresiModule, User Form, Class Tanımları
 • Procedure Tanımları
 • Aritmetiksel Operatörler
 • ^, *,
 • Değişkenler ve Değişken Tipleri
 • Değişkenlerin Tanım Aralığı
 • Sabitler
 • Koşul Yapıları
 • IF... Then... Else
 • Select Case... End Select
 • Döngü Çeşitleri
 • For... Next
 • For Each... Next
 • Goto Deyimi
 • Nesne Nedir
 • Özellik, Metot ve Olay Nedir
 • Hücre Seçmek
 • Satır Seçmek
 • Sütun Seçmek
 • Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçmek
 • Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçmek
 • Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek
 • Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
 • Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak
 • Seçili Alan Sayısını Bulmak
 • Hücreye Formül Yazdırmak
 • Hücreye Değer Atamak
 • Seçili Hücreye Değer Atamak
 • Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak
 • Hücreye Rasgele Değer Atamak
 • Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak
 • Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek
 • Hata Kontrol Deyimleri
 • Hata Kodları ve Açıklamalar
 • Sayfalar Arasında Tabloları Kopyalamak
 • Koşullu Biçimlendirme
 • Sıralama
 • Alt Toplam Oluşturmak
 • Grafikler Oluşturmak
 • Özet Tablo Oluşturmak
 • Veri Giriş ve Sorgulama Formu Oluşturmak
 • VBA ile PowerPoint şablonu hazırlama
 • VBA ile Slayt ekleme
 • VBA ile Slayt silme
 • VBA ile Slayt düzenleme
 • VBA ile Slayta şekil ekleme
 • VBA ile Slaytan şekil silme
 • VBA ile Slayttaki şekil düzenleme, boyutlandırma
 • VBA ile Slayttaki şeklin hizalamasını belirleme
 • VBA ile Sunum kaydetme
 • VBA ile Sunumun adanı değiştirme

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Excel Makrolar ile Veri Raporlama ve Powerpoint Entegrasyonu eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • İş Analisti
 • İş Profesyoneli
 • Proje Yöneticisi
 • Sistem Analisti

Eğitimin sınavları yoktur.

Excel Makrolar ile Veri Raporlama ve Powerpoint Entegrasyonu eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?