Analistler İçin Ara Yüz Modelleme Çalıştayı (Workshop)

Analistler İçin Ara Yüz Modelleme Çalıştayı (Workshop)

Analistler İçin Ara Yüz Modelleme Çalıştayı (Workshop) eğitiminin amacı, iş analisti perspektifinden analizi yapılan sistemin kullanıcılarının ve kullanıcı ara yüzlerinin çözümlenmesinin, analizinin ve dokümantasyonunun, pratik uygulamalar yaparak ve ekip çalışmalarıyla destekleyerek katılımcılara beceri olarak kazandırılmasıdır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Kullanıcı Ara Yüzü Modellemeyle İlgili Temel Kavramlar
 • Uygulama: Beyin fırtınası tekniği kullanılarak örnek uygulama için proje belirleme
 • Kullanıcı sınıflarının ve ara yüz gereksinimlerinin keşfedilmesi üzerine yöntemler, kavramlar ve yaklaşımlar
 • Uygulama: örnek projedeki kullanıcı gruplarının ve yüksek seviyeli ara yüz gereksinimlerinin belirlenmesi, analizi ve dokümantasyonu
 • Ekranlar ve diyaloglar arasındaki ilişkilerin keşfi ve dokümantasyonu üzerine yöntemler, kavramlar ve yaklaşımlar
 • Uygulama: ekranlar ve diyaloğlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, analizi ve dokümantasyonu
 • Ara yüzlerin detaylı şeklide keşfi, analizi ve prototiplenmesi üzerine yöntemler, kavramlar ve yaklaşımlar
 • Uygulama: örnek projedeki ara yüzlerin belirlenmesi, analizi ve prototiplenmesi
 • Ara yüzlerle ilgili gereksinimlerin, iş kurallarının ve kısıtların belirlenmesi ve gösterimiyle ilgili yöntemler, kavramlar ve yaklaşımlar
 • Uygulama: örnek projenin ara yüz gereksinimlerinin belirlenmesi ve gösterimi
 • Model ve prototip doğrulama teknikleri, yöntemleri ve kavramları
 • Uygulama: örnek model ve prototiplerin doğrulamasının yapılması

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Analistler İçin Ara Yüz Modelleme Çalıştayı (Workshop) eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

Analistler İçin Ara Yüz Modelleme Çalıştayı (Workshop) eğitimi aşağıdaki uzmanlık hedeflerini içermektedir.

 • İş Analisti
 • Portföy Yöneticisi
 • Program Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Analistler İçin Ara Yüz Modelleme Çalıştayı (Workshop) eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Eğitimin etiketi yoktur

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?