C Programming

C Programming

5 günlük BilgeAdam sertifikalı C Programming eğitimini alarak C programlama dilinin derinliklerini keşfedebilirsiniz. C Programming eğitiminde C programlama dili üzerindeki uzmanlığınızı hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Organizasyonunuzda israfı (muda) kaldırmak ve verimliliği artırmak için bu 5 günlük resmi C eğitimini almanızı öneriyoruz.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Getting Started
 • Variables and Arithmetic Expressions
 • The for statement
 • Symbolic Constants
 • Character Input and Output
 • Character Counting
 • Line Counting
 • Word Counting
 • Arrays
 • Functions
 • Arguments - Call by Value
 • Character Arrays
 • External Variables and Scope
 • Variable Names
 • Data Types and Sizes
 • Constants
 • Declarations
 • Arithmetic Operators
 • Relational and Logical Operators
 • Type Conversions
 • Increment and Decrement Operators
 • Bitwise Operators
 • Assignment Operators and Expressions
 • Conditional Expressions
 • Precedence and Order of Evaluation
 • Statements and Blocks
 • If-Else
 • Else-If
 • Switch
 • Loops - While and For
 • Loops - Do-While
 • Break and Continue
 • Goto and labels
 • Basics of Functions
 • Functions Returning Non-integers
 • External Variables
 • Scope Rules
 • Header Files
 • Static Variables
 • Register Variables
 • Block Structure
 • Initialization
 • Recursion
 • The C Preprocessor
 • File Inclusion
 • Macro Substitution
 • Conditional Inclusion
 • Pointers and Addresses
 • Pointers and Function Arguments
 • Pointers and Arrays
 • Address Arithmetic
 • Character Pointers and Functions
 • Pointer Arrays
 • Pointers to Pointers
 • Pointer Arrays
 • Pointers to Pointers
 • Multi-dimensional Arrays
 • Initialization of Pointer Arrays
 • Pointers vs. Multi-dimensional Arrays
 • Command-line Arguments
 • Pointers to Functions
 • Complicated Declarations
 • Basics of Structures
 • Structures and Functions
 • Arrays of Structures
 • Pointers to Structures
 • Self-referential Structures
 • Table Lookup
 • Typedef
 • Unions
 • Bit-fields
 • Standard Input and Output
 • Formatted Output - printf
 • Variable-length Argument Lists
 • Formatted Input - Scanf
 • File Access
 • Error Handling - Stderr and Exit
 • Line Input and Output
 • String Operations
 • Character Class Testing and Conversion
 • Ungetc
 • Command Execution
 • Storage Management
 • Mathematical Functions
 • Random Number generation

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

C Programming eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

C Programming eğitimi aşağıdaki uzmanlık hedeflerini içermektedir.

 • Uygulama Önyüz Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

C Programming eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?