Object Oriented C++ Programming

Object Oriented C++ Programming

5 günlük BilgeAdam sertifikalı Object Oriented C++ Programming eğitimini alarak C++ programlama dilinin derinliklerini keşfedebilir ve C++ programlama dili üzerindeki uzmanlığınızı hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Organizasyonunuzda israfı (muda) kaldırmak ve verimliliği artırmak için bu 5 günlük resmi C++ eğitimini almanızı öneriyoruz.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Object-Oriented Design
 • Object Modeling Technique (OMT)
 • Object Model Notation
 • Scenarios
 • Putting It All Together
 • Key Point Summary
 • Data Representation and Built-in Types
 • Preprocessor Directives
 • Comments
 • Type-Safe I
 • Functions
 • Structures and Unions
 • References with Functions
 • Storage Classes
 • Exceptions
 • Namespaces
 • Dynamic Memory Allocation
 • Putting It All Together
 • Key Point Summary
 • What Is Encapsulation?
 • Classes
 • Constructors
 • Destructors
 • What's this?
 • Exception Objects
 • Const Objects
 • Volatile Objects
 • Key Point Summary
 • Using explicit
 • Object Lifetimes
 • Static Data Members
 • Static Member Functions
 • Static Objects
 • Arrays of Class Objects
 • Pointers to Class Members
 • Friend Classes
 • Nested Classes
 • Local Classes
 • Putting It All Together
 • Key Point Summary
 • Why Overload Functions?
 • Function Overloading
 • Overloading Resolution
 • Why Overload Operators?
 • Overloadable Operators
 • Operator Functions
 • Putting It All Together
 • Key Point Summary
 • What Is Class Design?
 • A Class Design Boilerplate
 • A String Class
 • A Range Integer Class
 • Putting It All Together
 • Key Point Summary
 • Global new and delete
 • Class-Specific new and delete
 • Reference Counts
 • Putting It All Together
 • Key Point Summary
 • Subtypes
 • Protected Access
 • Using Declarations
 • Private Derivation
 • Protected Derivation
 • Summary of Derivation Options
 • Abstract Base Classes
 • A Class Design Boilerplate with Inheritance
 • Putting It All Together
 • Key Point Summary
 • Why Use Multiple Inheritance?
 • Multiple Inheritance Format
 • Multiple Inheritance Characteristics
 • Distinct Base Classes (Pattern 1)
 • Multiple Inclusion (Pattern 2)
 • Putting It All Together
 • Virtual Functions
 • Polymorphism with a Generic PtrList Class
 • Interface and Implementation
 • Virtual Destructors
 • Why Is RTTI Necessary?
 • The Dynamic Cast Operator
 • The Typeid Operator
 • RTTI Applications
 • Putting It All Together
 • Key Point Summary
 • Why Use Exceptions?
 • Designing with Exceptions
 • Exception Hierarchies
 • Resource Management
 • Uncaught Exceptions
 • Exception Specifications
 • Unexpected Exceptions
 • Putting It All Together
 • Key Point Summary
 • Why Should Functions Be Generic?
 • Template Function Definition
 • Template Function Instantiation
 • Overloading Template Functions
 • Specializing Template Functions
 • Putting It All Together
 • Key Point Summary
 • Why Should Classes Be Generic?
 • Template Class Definition
 • Template Class Instantiation
 • Specializing Template Classes
 • Containment with Template Classes
 • Composite Templates
 • Template Class Static Members
 • Constant Expression Parameters
 • Template Friend Functions
 • Template Friend Classes
 • Template Nested Classes
 • Member Templates
 • Binary Files
 • Text Files
 • Common Stream I-O Functions
 • The Function open
 • The Function close
 • Other Member Functions
 • Sequential Text Stream I-O
 • Sequential Binary File Stream I-O
 • The Function Write
 • The Function Read
 • Random Access File Stream I-O

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Object Oriented C++ Programming eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

Object Oriented C++ Programming eğitimi aşağıdaki uzmanlık hedeflerini içermektedir.

 • Uygulama Önyüz Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Object Oriented C++ Programming eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?