İş Birimleri için Kabul Testi (UAT)

İş Birimleri için Kabul Testi (UAT)

İş birimlerinin yazılım ihtiyaçları ve istekleri bugünün yazılım projelerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Böylece iş birimleri günümüz yazılım dünyasının en sadık müşterileri haline gelmiştir. İşte tam da bu noktada; bir müşteri olarak, iş birimleri teslim aldıkları ürünlerin hatasız, eksiksiz, başlangıç isteklerine uygun ve stabil olduklarından emin olmaları gerekmektedir. Özellikle uzmanlığı yazılım testi olmayan iş birimlerinin kabul testinden önce , ürünü uzman bir test ekibi test etmiyorsa ve yazılım hizmeti bir vendor’dan alınıyorsa iş birimlerinin neyi teslim aldığını bilmesi hayati önem taşımaktadır. Eğitimin amacı; kabul testlerini doğru ve efektif şekilde yapabilmek amacıyla ,iş birimlerinin test yetkinliklerini geliştirmektir.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Kullanıcı Kabul Testlerinin Rolü
 • Kullanıcı Kabul Testlerinin Maliyeti ve Faydaları
 • Kullanıcı Kabul Testlerinin Değeri
 • Kullanıcı Kabul Testleri Nedir?
 • Kullanıcı Kabul Testi Süreci
 • Kullanıcı Kabul Testlerindeki Paydaşlar
 • Hedefler ve Kullanıcı Beklentileri
 • Kabul Kriteri
 • Gereksinim Tipleri
 • Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi
 • Gereksinimler ve Kullanıcı Kabul Testlerinin İlişkisi
 • Kullanıcı Kabul Testlerinin Kapsamı
 • Test Nedir?
 • Test Tipleri
 • Test Süreçleri
 • Test Senaryosu Dizayn Teknikleri
 • Kullanıcı Kabul Testleri için Test Yaklaşımları
 • Gözden Geçirme Review
 • Paydaşlar ve Kullanıcı Kabul Test Takımı
 • Kullanıcı Kabul Testi Takımındaki Kilit Roller
 • Başarılı Bir Takım Oluşturma
 • Takımın Eğitilmesi
 • Takım İçin Uyuşmazlıkların Çözülmesi
 • Başarı Kriterinin Belirlenmesi
 • Kabul Kriteri
 • Kullanıcı Kabul Testinin Hedefleri
 • Giriş Kriteri
 • Test İhtiyacının Belirlenmesi
 • Test Dizayn Hiyerarşisi
 • Test Durumlarının Belirlenmesi
 • Test Senaryolarının Oluşturulması
 • Veri Hazırlığı
 • Test Takvimi ve Takvimin Uygulanması
 • Durum Raporunun Oluşturulması
 • Test Özet Raporunun Oluşturulması
 • Kabul Etmemeli miyiz, Etmemeli miyiz?
 • Test Ne Zaman Durmalı?
 • Yayımlama Riskinin Ölçülmesi
 • Acil Yayımlama Kriterinin Tanımlanması
 • Karar Süreci
 • Kullanıcı Kabul Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Final Yayımlama Kararı
 • Kullanıcı Kabul Testi Sonrası Raporlama
 • Son Kullanıcı Eğitimleri
 • Sonradan Çıkan Hatalar
 • İş Faydalarının Ölçülmesi
 • Kullanıcı Kabul Testlerinin Sonu mu?

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

İş Birimleri için Kabul Testi (UAT) eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

 • Kalite Mühendisi

Eğitimin sınavları yoktur.

İş Birimleri için Kabul Testi (UAT) eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

IIBA

Eğitimin yorumları yoktur.

Eğitimin etiketi yoktur

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?