BT Servisleri Felaket Yönetimi

BT Servisleri Felaket Yönetimi

BT Servisleri Felaket Yönetimi eğitiminde katılımcılar, günümüz BT operasyonlarında felaket yönetiminin nasıl kurgulandığı, gerçek hayata nasıl geçirildiği ve yaşayan bir organizma olarak nasıl yönetildiği konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Bunun yanında günümüz veri merkezi standartlarından TIA-942 kapsamında bir veri merkezinin nasıl kurgulanması gerektiği konusunda, süreklilik ve acil durum planlarının nasıl hazırlandığı ve BT servislerine ilişkin risk analizleri hazırlanırken uygulanan süreçler hakkında da genel bilgi sahibi olacaklardır. Eğitim boyunca ISO 27001, BS 25999 ve benzeri standartlar çerçevesinde odağına BT varlıklarının korunması ve iş sürekliliğinin sağlanması gibi konuları alarak BT servislerinin felaketten kurtarılması ve planların yürütülmesi anlatılır. BT yönetimlerinin felaketten kurtarma planlamalarına yaptıkları yatırımlar teknoloji ilerledikçe artmaktadır. Bu eğitim ile BT ekiplerinin farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Felaket nedir?
 • Felaket durumu tanımları
 • Veri merkezi Standartları’na genel bakış (TIA-942)
 • Olağanüstü Durum Merkezi (ODM) kavramı
 • İş Sürekliliği nedir?
 • BT Servis yönetimi açısından iş sürekliliği
 • Risk nedir? Risk analizi ve kabul edilebilir risk kavramı
 • Varlık nedir? BT varlıklarının belirlenmesi
 • RTO&RPO nedir, nasıl hesaplanır?
 • Risk Analiz Yöntemleri
 • Acil Durum Yönetimi Planı nedir? BT Servisleri için acil durum planlarının oluşturulması
 • Mevcut Sistemlerin Analizi
 • Kritik BT Servislerinin Anlaşılması
 • Altyapı İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • GAP Analizi
 • Bilgi , Beceri , Yeterlilik ve Rollerin Belirlenmesi
 • Kurtarma süreçlerinin dokümantasyonu
 • Veri , Sistem Kurtarma Senaryolarının Belirlenmesi
 • Veri Yedekleme Senaryoları - Senkron, Asenkron Veri Yedekleme Modelleri
 • Kurulum ve Test Süreci
 • Sistemin Devreye Alınması
 • ODM Yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler
 • Kurum içi farkındalığın yaratılması
 • Gözden Geçirme, Raporlama ve İş Takibi
 • Değişiklik Yönetimi
 • ITIL süreçleri kapsamında sürekli iyileştirme faaliyetleri

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

BT Servisleri Felaket Yönetimi eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

 • BT Denetçisi
 • Operasyon Yöneticisi
 • Süreç Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

BT Servisleri Felaket Yönetimi eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?