İnsan Kaynakları için İş Zekası ve Machine Learning Eğitimi

İnsan Kaynakları için İş Zekası ve Machine Learning Eğitimi

İnsan Kaynakları profesyonellerinin iş akışları içerisindeki verileri bilgiye çevirmek, analizlerini yapmak ve süreçlerde stratejik üstünlükler oluşturabilmek artık çok daha önemli. İnsan kaynakları olarak “destek” fonksiyonu olmaktan “stratejik ortağa dönüşebilmeye” uzanan sürecin “ölçümlemeden” ve dolayısı ile yönetebilmekten geçtiği günümüzde excel, iş zekası ve raporlamanın önemi daha da artmaktadır. Yeni versiyonu ile artık bir İş Zekası aracı olduğu konusunda tamamen mutabık kalınan bu arayüz, İnsan Kaynakları KPI takibinden aylık raporlara; personel özlük tablolarının tasarımından database ile konuşturulmasına kadar bir çok başlıkta ele alınacaktır. İnsan Kaynaklarında İş Zekası ve Machine Learning eğitimi sonrasında amaç, Aylık İnsan Kaynakları raporlama setinin tamamen yeniden tasarımı, yıllık raporlama takviminin oluşturulması, database üzerinden otomatize rapor tasarımı ve tüm insan kaynakları süreçlerine somut zaman tasarrufu ve fayda getirilebilmesidir.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Büyük ve Karmaşık İnsan Kaynakları Veri Tablolarındaki Bilgileri Anlamlı Hale Getirebilmek
 • İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri
 • HRIS Kavramı
 • Türkiye ve Dünyadan Örnekler
 • İnsan Kaynakları Olarak “Neleri” “Nasıl” Ölçmeliyiz
 • Analitik 1.0, 2.0 ve 3.0 Çağı
 • Data bir şey söyler mi? Peki ya İK’da?
 • İş Zekası ve İnsan Kaynaklarında kullanımı
 • İnsan Kaynakları süreçlerine PowerBI (iş zekası) hangi alanlara ne fayda sağlar?
 • Power BI üzerinden canlı bir İK uygulaması
 • İnsan Kaynakları Raporlama Setinde neler yer almalı? Global HR KPI’ları neler olmalı?
 • Verilerin SQL database üzerinden otomatik olarak raporlanması
 • Power BI üzerinden insan kaynakları rapor tasarımları
 • Veri ve raporların otomatik olarak database’den yenilenmesi
 • Mobil aplikasyonda anlamlı İK raporlarına ulaşılması, bazı ölçümlemelere alert-bildirim atanması
 • Data Mining Kavramı
 • İnsan Kaynaklarında Data Mining kullanımı ne fayda getirebilir?
 • Örnek bir data mining uygulaması ve sonuçlarının yorumlanması
 • İnsan Kaynaklarında ayrılan personel analizi
 • Power BI üzerinden İnsan Kaynakları Rapor Tasarımı için Grup Çalışması

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • İş Profesyoneli
 • Proje Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

İnsan Kaynaklarında İş Zekası ve Machine Learning eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Eğitimin etiketi yoktur

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?