ISTQB - İleri Seviye Yazılım Test Uzmanı – Test Yöneticisi Eğitimi

ISTQB - İleri Seviye Yazılım Test Uzmanı – Test Yöneticisi Eğitimi

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board - www.istqb.org) içlerinde ABD'nin ve AB üyelerinin de bulunduğu 70’in üzerinde ülkede yazılım test ve kalitesi konusunda faaliyet sürdüren uluslararası bir organizasyondur. ISTQB’nin yayınlamış olduğu içerik baz alınarak hazırlanan bu eğitim, test yöneticileri yetiştirmek ve test yöneticilerinin mevcut yeteneklerini geliştirmek üzere tasarlanıştır. Eğitimde kullanılan akış ve içerik, aynı zamanda ISTQB ’nin “İleri Seviye Test Yöneticiliği” sertifika sınavına hazırlığa yönelik olduğundan, katılımcılar aynı zamanda dünya çapında en yaygın geçerliliğe sahip olan ""ISTQB- Certified Tester Advanced Level Test Manager"" sınavına hazırlanmış olacaklardır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Testlerin Planlanması, İzlenmesi ve Kontrolü
 • Test Süreci Analizi ve Tasarımı
 • Testin Uyarlanması ve Yürütülmesi
 • Test Çıkış Kriterlerinin Değerlendirilmesi ve Raporlanması
 • Test Süreci Kapama Faaliyetleri
 • Test Eforlarının Tahminlenmesi ve Test Süreci Performans Ölçütlerinin Tanımlanması
 • Riske Dayalı Test
 • Test Dokümantasyonu
 • Testlerin İş Değeri
 • Dağınık, İç Kaynak ve Dış Kaynak Testleri
 • Sektör Standartlarının Uygulanmasını Yönetme
 • Gözden Geçirmelerin ve Denetimlerin Yönetimi
 • Gözden Geçirme Çalışmalarının Yönetimi
 • Gözden Geçirme Çalışmaları için Performans Ölçütlerinin Tanımlanması
 • Hata Yaşam Döngüsü
 • Hata Raporlaması
 • Test Süreçlerinin Hata Raporları Aracılığı ile Değerlendirilmesi
 • Testlerin Geliştirilmesi Süreci
 • Test Süreçlerinin CMMi, TPI, CTP ve STEP ile Geliştirilmesi
 • Araç Seçimi
 • Araç Yaşam Döngüsü
 • Araç Performans Ölçütleri
 • Bireysel Beceriler
 • Test Ekibi Dinamikleri Organizasyon ve Test Süreci ilişkisinin kurulması
 • Motivasyon ve İletişim

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

ISTQB - İleri Seviye Yazılım Test Uzmanı – Test Yöneticisi Eğitimi, eğitimini alanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • Proje Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

ISTQB - İleri Seviye Yazılım Test Uzmanı – Test Yöneticisi Eğitimi, eğitimini alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Eğitimin etiketi yoktur

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?