Microsoft Acces İleri

Microsoft Access İleri

Microsoft Access İleri eğitiminde katılımcıların Microsoft Access araçlarını kullanarak veritabanlarını etkin bir şekilde yönetebilmeleri, diğer programlar ile bağlantı kurup veri alabilmeleri, ileri sorgulama tekniklerini kullanabilmeleri ve gelişmiş veritabanı özelliklerini öğrenerek bunları günlük iş gereksinimlerine uygun bir şekilde hayata geçirebilmeleri hedeflenmektedir.

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Alan Özellikleri
 • Giriş Maskesini Kullanmak
 • Veri Sayfasında Toplam Satırını Kullanmak
 • Tabloları Bağlamak
 • Diğer Office Programları ile Veri Paylaşmak
 • Özel Web Uygulaması
 • Tablo Almak
 • XML Verisini Access’e Almak
 • Sharepoint Listesinden Veri Almak
 • Excel’ den Veri Almak
 • Metin Dosyasından Veri Almak
 • Outlook Klasöründen Veri Almak
 • Hesaplanmış Alan Oluşturmak
 • Tekrarlanan Kayıtları Bulmak
 • Çapraz Sorgu Oluşturmak
 • Eylem Sorguları Çeşitleri
 • Güncelleme Sorgusu
 • Ekleme Sorguları
 • Tablo Oluşturma Sorgusu
 • Silme Sorgusu
 • Alan Listesi Görev Bölmesini Kullanmak
 • Form Kontrolleri Grubunu Kullanmak
 • Etiketleri Eklemek ve Biçimlendirmek
 • Grafik Eklemek
 • Komut Düğmesi Eklemek
 • Etiket Sihirbazını Kullanmak
 • Açılan Kutu Alanını Eklemek
 • Form Arka Planını Değiştirmek
 • Forma Hesaplanmış Kontroller Eklemek
 • Rapor Kontrol Gruplarını Kullanmak
 • Ayrıntılı Grafikler Eklemek
 • Sayfa ve Rapor Genişlikleri ile Çalışmak
 • Bölüm Özelliklerini Ayarlamak
 • Grafik Eklemek
 • Rapor Verilerini İki Sütunda Ayarlamak
 • Veritabanı Tablo Çözümleyicisini Kullanmak
 • Veritabanının performansını Analiz Etmek
 • Veritabanı Dokümantasyonunu Sağlamak
 • Veritabanının Versiyonunu Değiştirmek
 • Veritabanını Sıkıştırmak ve Onarmak
 • Veritabanının Yedeğini Almak
 • Veritabanı Bölücüsünü Kullanmak
 • Geçiş Panosu Yöneticisi Oluşturmak
 • Başlangıç Seçeneklerini Ayarlamak
 • Veritabanı Parolası Ayarlamak
 • Makro Oluşturmak
 • Makro Çalıştırmak
 • Grup Makrosu Oluşturmak ve Çalıştırmak
 • Koşullu Makro Oluşturmak
 • Makro ile Kısayol Oluşturmak
 • Makroyu Araç Çubuğuna Atamak
 • Formları Anlamak
 • Fare Hareketi ile Çalışmak
 • Makroyu Kontrol Formlarına Atamak
 • Otomatik Çalışan Makrolar Oluşturmak

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

 • Çok zamanımı alan raporları kısa sürede yapabileceğimi öğrendim.

  Arçelik A.Ş.