BT Tedarikçi Yönetimi Pratikleri

BT Tedarikçi Yönetimi Pratikleri

Tedarikçi Yönetimi eğitimi ile BT projelerinde ve operasyonlarında tedarikçilerin değerlendirilmesi, seçilmesi, izlenmesi, raporlanması ve yönetimi gibi konular üzerinde durulacatır. Tedairkçiler BT hizmetlerinin başarılı şekilde yürütülmesi için önemli roller aldıklarından Dış Kaynak Yönetim, Yönetilen Hizmet ve insan kaynağı tedarikçilerinin yanı sıra servis sağlayıcıların performansları BT Yönetiminin odağı haline gelmiştir. Eğitim süresi boyunca farklı tedarikçi dokümanları üzerinden değerlendirmeler yapılarak gerçek hayattan uygulamalar üzerine değinilecektir. Her katılımcının kendisine ait ServiceNow Demo ortamı üzerinden yürütülecek eğitimde gerçek hayatta karşılaşılabilecek tüm varyasyonlar değerlendirilecektir. En iyi uygulama (Best Practice) örnekleri üzerinden geçilecek ve tedarikçi kontratlarının tanımlarının nasıl yapılacağı katılımcılara aktarılacaktır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Hizmet Nedir ?
 • Müşteri Değeri Nedir ?
 • ITIL ve ITSM Tanımları
 • BT Hizmet Yönetimi Süreçleri
 • Hizmet Tedarikçi Yönetimi Süreci
 • Süreç Girdileri ve Çıktıları
 • Süreç Metrikleri ve Performans Kriterleri
 • Süreç Rolleri ve Sorumlulukları
 • Tedarikçi Yönetimi Yaklaşımı Geliştirilmesi
 • Tedarikçilerin ve Kontratları Değerlendirilmesi
 • Tedarikçilerin ve Kontratların Devreye Alınması
 • Standart Taleplerin Karşılanması
 • Tedarikçilerin ve Kontratların Gözden Geçirilmesi
 • Kontrat Yenileme veya Fesih
 • Kontratların Dokümantasyonu
 • ServiceNow Demo Ortamının Oluşturulması
 • ServiceNow Demo Ortamın Özellikleri
 • Tedarikçilerin ve Kontratların Tanımlanması
 • Tedarikçilerin ve Kontratların İzlenmesi
 • Hizmet Tekliflerinin Yönetimi ve Müşteri İlişkileri
 • Rapor ve Dashboard Oluşturulması

Bu eğitime katılmak isteyenlerin, öncesinde aşağıdaki eğitimleri almış olmaları gerekmektedir.

 • BT Denetçisi
 • Operasyon Yöneticisi
 • Süreç Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?