Değişiklik, Konfigürasyon ve Varlık Yönetimi Pratikleri

Değişiklik, Konfigürasyon ve Varlık Yönetimi Pratikleri

ITIL ve ITSM projelerinde bulunan Değişiklik, Konfigürasyon ve Varlık Yönetimi süreçlerinin en iyi uygulama (Best Practice) örneklerine uygun şekilde kurulumu katılımcılarla birlikte yapılacaktır. BT Operasyon Yönetimi (ITOM) için oldukça yüksek öneme ve denetimlerde kritik önceliğe sahip olan bu süreçlerin uçtan uca kurulumu yapılacak ve gerekli teorik bilgiler aktarılacaktır. Her katılımcının kendisine ait ServiceNow Demo ortamı üzerinden yürütülecek eğitimde gerçek hayatta karşılaşılabilecek tüm varyasyonlar değerlendirilecektir. En iyi uygulama (Best Practice) örnekleri üzerinden geçilecek ve BT varlıklarının, CI’ların ve CMDB ilişkilerinin tanımlarının nasıl yapılacağı katılımcılara aktarılacaktır. Değişiklik Yönetimi süreci ile CAB toplantısı simülasyonu yapılacak ve kültür değişiminin önemi üzerinde durulacaktır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Hizmet Nedir ?
 • Müşteri Değeri Nedir ?
 • ITIL ve ITSM Tanımları
 • BT Hizmet Yönetimi Süreçleri
 • Değişiklik Yönetimi Süreci
 • Konfigürasyon Yönetimi Süreci
 • Varlık Yönetimi Süreci
 • Süreç Girdileri ve Çıktıları
 • Süreç Metrikleri ve Performans Kriterleri
 • Süreç Rolleri ve Sorumlulukları
 • Hizmet – CI İlişkilerinin Kurulması
 • Konfigürasyon ve Varlık Yönetimi Süreçlerinin İlişkileri
 • Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi Süreçlerinin İlişkileri
 • Süreçlerin Dokümantasyonu
 • ServiceNow Demo Ortamının Oluşturulması
 • ServiceNow Demo Ortamın Özellikleri
 • İş Akışlarının Tanımlanması
 • CMDB Değişikliklerinin İzlenmesi
 • Varlık Süreçlerinin Yönetimi ve Tedarikçi İlişkileri
 • Rapor ve Dashboard Oluşturulması

Bu eğitime katılmak isteyenlerin, öncesinde aşağıdaki eğitimleri almış olmaları gerekmektedir.

 • BT Denetçisi
 • Operasyon Yöneticisi
 • Süreç Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

ITIL

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?