Python

Python

Eğitimimizin tamamı, güncel Python 3 sürümü ile yapılacaktır. Python dağıtımı olarak, makina öğrenmesi alanında sıklıkla kullanılan Anaconda kurulacaktır. IDE olarak, Anaconda dağıtımında yer alan Spyder kullanılacaktır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Tarihçe
 • Dilin Özellikleri
 • Kullanım Alanları
 • Kurulum
 • Çalışma Ve Geliştirme Ortamı
 • Versiyonlar
 • Değişkenler ve Veri Tipleri
 • Kullanıcıdan Veri Almak
 • integer
 • float
 • complex
 • string
 • Operatörler
 • İfadeler
 • Kara verme: if-elif-else
 • list
 • tuple
 • dictionary
 • set
 • stack
 • queue
 • for
 • range
 • while
 • break ve continue
 • Argümanlar
 • Değer Döndürme
 • Opsiyonel Ve İsimli Argümanlar
 • Scope (Kapsam)
 • Global Değişkenler
 • Local Değişkenler
 • Dökümantasyon
 • Built-in Fonksiyonlar
 • lambda
 • map
 • filter
 • zip
 • List Comprehensions
 • Sınıf Tanımlama
 • Instance, self
 • Methodlar
 • __init__ Methodu
 • public ve private Değişkenler
 • Encapsulation (Kapsülleme)
 • Inheritance (Miras)
 • Polymorphism (Çok biçimlilik)
 • Multiple Inheritance (Çoklu Miras)
 • Operator Overloading (Operatör Aşırı Yükleme)
 • Dosya Okumak
 • Dosyaya Yazmak
 • pickle
 • shelve
 • Hata Yakalamak
 • try-except-finally
 • Debugging (Hata Ayıklama)
 • Özel Hata Sınıfları Yazmak
 • import Yöntemleri
 • Standard Kütüphane
 • pip ve ile Paket Yükleme
 • conda ve ile Paket Yükleme
 • venv ile Sanal Ortamlar
 • Dökümantasyon
 • pylint
 • PEP8
 • Süre Ölçümü, Profiling
 • Birim testleri
 • DB-API
 • Veritabanına Bağlantı
 • Veri Çekmek ve Kayıt Etmek
 • SQLite Örnekleri
 • XML Verisi İşlemleri
 • JSON Verisi İşlemleri
 • CSV Verisi İşlemleri
 • Excel Dosyalarını Yönetmek
 • Internet'ten Bir Sayfayı Çekmek
 • HTML Okumak
 • Web Server Yaratmak
 • Web Projesi
 • numpy
 • pandas
 • pandas ile Veri Kaynağına Bağlanmak Veri Okumak
 • pandas ile Veri Temizleme ve Hazırlama
 • scikit-learn ile Makina Öğrenmesi
 • numpy, pandas ve scikit-learn ile Proje
 • Python'un Kullanıldığı Alanlar
 • Kaynak Tavsiyeleri
 • Kütüphane Tavsiyeleri

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Web Sitesi Tasarımcısı
 • Web Uygulama Geliştiricisi
 • Web Uygulamaları Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

python.org

 • Eğitim örnekleri ve materyalleri gayet tatmin ediciydi.

  Arçelik A.Ş.


Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?