Finansçılar için Excel ile Finans

Finansçılar için Excel ile Finans

2 gün sürecek olan Finansçılar için Excel ile Finans eğitiminde finans sektörü çalışanlarının Excel’in finans ve diğer araçlarını daha aktif ve verimli şekilde kullanması sağlanacaktır. Bu çerçevede finansal modelleme başta olmak üzere paranın zaman değeri, para/sermaye piyasası araçları, bütçeleme/finansal planlama, finansal analiz, değerleme, sermaye analizi, portföy ve finansal istatistik gibi konular Excel enstrümanları ile bir arada anlatılacaktır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Basit faiz
 • Bileşik faiz
 • Nominal faiz
 • Reel faiz
 • Efektif yıllık faiz oranı (EYFO)
 • Ficher Formülü
 • Gösterge Faiz ve Piyasalara Etkileri
 • Gelecek değer, bugünkü (şimdiki) değer
 • Anüiteler, Perpetüite
 • Net Şimdiki Değer (NPV), İç Verim Oranı (IRR)
 • Borcun itfası, kredi itfa tablosu
 • Rotatif Kredi Modelleme ve Hesaplama
 • Spot Kredi Modelleme ve Hesaplama
 • Rotatif ve Spot Kredi Kıyaslamaları
 • Şirket Değerlemede Paranın Zaman Kavramı
 • Marka
 • Hisse Senedi ve Hisse Senedi Piyasaları
 • Hisse Senedi Değerleme Yöntemleri, DCF, Çarpan Analizi, Dividend Discount Yöntemi (DDM)
 • Para Piyasası Araçları, Tahvil ve Bono Kavramları
 • Tahvil ve Bono Fiyatlaması ve Para Piyasalarının İşleyişi
 • Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının Karşılaştırılması ve Excel Modellemeleri
 • What-if Analizleri
 • Goal Seek ile Başabaş Analizi
 • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz) – Bilanço ve Gelir Tabloları üzerinde hesaplanması, biçimlenmesi
 • Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz) – Bilanço ve Gelir Tabloları üzerinde hesaplanması, biçimlenmesi
 • Eğilim Yüzdeleri Yöntemi (Trend Analizi) – Bilanço ve Gelir Tabloları üzerinde hesaplanması, biçimlenmesi
 • Oran Analizi (Rasyo Analizi) – Bilanço ve Gelir Tabloları Üzerinde hesaplanması, biçimlenmesi
 • Temel Kavramlar
 • Net İşletme Sermayesi Modelleme ve Finansman İhtiyacı Tespiti
 • Fon Akım Tablosu Modelleme
 • Proforma Bilanço Oluşturma
 • Proforma Gelir Tablosu Oluşturma
 • Proforma Fon Akım Tablosu Oluşturma
 • Nakit Bütçeleri Oluşturma
 • Temel Portföy Kavramları
 • Portföy Riski ve Getiri Hesabı
 • Borsa İstanbul Şirketleri için Risk

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Bu eğitime katılanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?