Custom SCOM Admin

Custom SCOM Admin

System Center 2012 Operations Manager eğitiminin sonunda katılımcıların System Center 2012 Operations Manager ortamını oluşturan bileşenlerin ve yan bileşenlerin kurulumu ve yönetilmesi ile ilgili tecrübe ve bilgi donanımına sahip olmaları hedeflenmektedir. 5 günlük eğitimde Operations Manager 2012 ile ilgili Management Group kurulumu ve yapılandırılması; Management Packler, yüksek erişilebilir (Pooling) Management Server (MS) kurulumu; Operations Manager 2012 Gateway Server kurulumu, Management Group ve Agent ayarlarının yapılandırılması; raporlama kurulumu ve yapılandırılması; Agentless Exception Monitoring yapılandırılması; Audit Collection Services yapılandırılması; UNIX/Linux ve Network monitoring ve Avicode ile Application Monitoring; Powershell kullanılarak Management Group’ların yönetilmesi; Management Group hiyerarşisi oluşturulması ve notification yönetimi, SLA karşılama ve Operations Manager bakımı konularına değinilecektir.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Operations Manager Introduction and Basic Concepts
 • What’s New in 2012 Operations Manager
 • System Requirements
 • Active Directory Integration
 • SQL Server Configuration
 • Security Considerations
 • Operations Manager Deployment Planning
 • Installing System Center 2012 Operations Manager
 • Operations Console
 • Customizing the Operations Console
 • Securing the Operations Manager Console
 • Configuring Global Management Group Settings
 • Overriding Global Management Group Settings
 • Notifications
 • Automatic Agent Assignment Prerequisites
 • Agent Installation Methods
 • Managing Agent Settings
 • Overview of Management Packs
 • Pre-Installed Management Packs
 • Importing and Exporting Management Packs
 • Sealing a Management Pack
 • Finding and Organizing Objects
 • Monitors and Rules
 • Network Monitoring
 • Agentless Monitoring
 • Agentless Exception Monitoring
 • Agentless Exception Monitoring Client Configuration
 • Installing SQL Server Reporting Services
 • Installing Operations Manager Reporting
 • Viewing Reports and Creating Custom Reports
 • Overview of Audit Collection Services
 • Installing Audit Collection Services
 • ACS on non-Windows Systems
 • Introduction to Management Pack Templates
 • Monitoring Scenarios Using Management Pack Templates
 • Distributed Applications Overview
 • Design and Creation of Distributed Applications
 • Connecting Management Groups
 • Multihomed Agents
 • Gateway Servers and Untrusted Environments
 • Backup Overview and Planning
 • Configuring and Performing Backups
 • Recovery Planning

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Sistem Yöneticisi / Uzmanı
 • Sunucu Yöneticisi
 • Yardım Masası/Destek Teknisyeni

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?