Etkili Konuşma ve Hitabette İkna

Etkili Konuşma ve Hitabette İkna

Bu eğitim sonunda katılımcılar; Bir konuşmayı baştan sona tasarlamanın en etkin yollarına hakim olacak, etkili bir konuşmada içeriğin planlanmasını öğrenecek, müşteri, yönetici ve şirket paydaşlarını ikna edecek konuşmanın sırlarını öğrenecek, konuşmada iknanın olmazsa olmazı hikaye yaratmayı öğrenecek, konuşmanın en önemli öğelerinden aktif dinlemeyi ve kendisinin dinlenmesi için yapması gerekenleri bilecek, bedenimizin, mimiklerimizin ve sesimizin doğru kullanımına hakim olacaktır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Etkili Bir Konuşmada İçeriğin Planlanması
 • Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümlerinin Oluşturulması, Ne Söylemeli ve Nasıl?
 • Etkili Bir Konuşma İçin Dinleyicinin Dikkatini Nasıl Toplarız?
 • Etkili Konuşma İçin İkna’nın 3 Temel Unsuru
 • Biz Bu Unsurları Konuşmamızda Nasıl Kullanırız?
 • Örnek Konuşma Videoları
 • İkna Edici Bir Konuşmada Hikaye Etkisinin Bilimsel Tarafı
 • Peki Senin Anlatacak Bir Hikayen Var Mı?
 • Kendi Hikayeni Yarat
 • Drama Çalışması
 • İyi Bir Dinleyici Kimdir
 • Dinlerken Doğru Sorular Sormak
 • İnsanlar Sizi Neden Dinlesin?
 • Görünüş
 • Ses Kullanımı, İdeal Konuşma Hızı
 • Dil Kullanımı, Duruşlar, Tekrarlar
 • Heyecanını Konuşmanın İç Dinamiği Biçimine Dönüştürmek
 • Jestler, Mimikler, Vücut Hareketleri
 • Vücut Dilin Benliğini Nasıl Şekillendirir?

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • İş Profesyoneli

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?