Finansçı Olmayanlar için Finansal Okuryazarlık

Finansçı Olmayanlar için Finansal Okuryazarlık

‘’İşletme kararlarının sağlıklı bir şekilde alınabilmesi ve firma kaynaklarının doğru kullanılması, yöneticilerin finansal bakış açısına sahip olmaları ve finansal verileri etkin kullanabilmeleri ile mümkündür’’ gerçeği ile hareket edildiğinde, çalışanların yetkinliğine önemli katkı sağlamayı amaçlayan bir öğreti içerisinde; Finans bilgisine sahip olmayan veya geliştirmek isteyen firma sahipleri ve yöneticilerin, işletmelerinin değer artırma hedefine ulaşmasında finansal kaynakları en doğru biçimde kullanma becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır. Güncel uygulamaları da kapsayan eğitim sürecinde işletme insan kaynaklarının işletmelere yansıyan veriminde önemli olan finansal bilgi düzeyini sektörler bazında da açıklayan bir öğreti düzeyi hedeflenmiştir. İşletmelerin karnesi niteliğinde olan bilançonun detaylı anlatımı ile şekillenecek olan eğitimde, bilançoların işletme verimliliğindeki önemi ve hareketleri de analiz edilecektir.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Küresel Ve Türkiye Yakın Tarih Ekonomik Yapısı
 • Makroekonomi – Mikroekonomi
 • Yakın Tarih Gelecek Ekonomik Verilerin Analizi
 • Finansal Sistem Ve Sistemin Çalışması
 • Finansal Ürünler Ve Ekonomik Sistemdeki Yerleri
 • Türk Bankacılığı Genel Yapısı Ve Sistem İçerisinde Bireyler
 • Genel Finansal Sistem İçerisinde Tüketici Konumu
 • Şirket Türleri Ve Yapıları
 • Şirket Kuruluşları Ve Ortaklık Şekilleri
 • Şirket Nasıl Kurulur Ve Yönetilir, Temel Teknikler
 • Şirket Ortağı Olan Kişilerin Yükümlülükleri
 • Ekonomik Sistemde Bireyler Ve Kuruluşların Temas Noktaları
 • Bireysel Finans Ve Kredi Kartları İle Diğer Finansal Ürünler
 • Tüketici Kredileri
 • Yeniden Yapılandırılma
 • Kredi Kartlarında Yaşanan Sorunlar Ve Teknik Detaylar
 • Geri Ödeme Sorunlarının Kontrolü
 • Banka Birey İlişkisinde Bilinmesi Gerekenler
 • Çek, Senet Ve Kıymetli Evrak Tanıtımı Ve Genel Yapıları
 • Vadeli Ekonomi Ve Tüketici Harcamalarının Piyasa Etkisi
 • Bütçe Ve Bütçe Yönetimi, Bütçeleme Ve Bütçenin Denetim Etkisi
 • Kişisel Bütçe Oluşturma Ve Finansal Tuzaklara Karşı Teknikler
 • Aile Bütçesi İle Ekonomik Yaşamda Kalite
 • Kısa Ve Uzun Vadeli Bütçe Teknikleri
 • Ekonomik Sistem İçerisinde Bütçe Davranışları Nasıl Olmalı?
 • Bütçemizi Yönetirken Borçlanma Teknikleri
 • Teknik Finansal Analiz Nedir Ve Sonuçları Nelerdir?
 • Finansal Analizin İşletmelere Yararı
 • Bir Firmanın Gücünü Belirleyen Kriterler Ve Ölçüm Teknikleri
 • Finansal Tablolar Nasıl Okunmalıdır?
 • Finansal Tablolar Sonucu İle Firma Yönetimi
 • Neden Ve Nasıl Finansal Performans Ölçümü
 • Mali Tablolar
 • Bilanço
 • Varlıklar
 • Dönen Varlıklar
 • Duran Varlıklar
 • Borçlar
 • Kısa Vadeli Borçlar
 • Uzun Vadeli Borçlar
 • Özsermaye
 • Gelir Tablosu
 • Gelirler
 • Giderler
 • Özkaynaklar Değişim Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Mali Tabloların Birbirleriyle İlişkileri
 • Özkaynaklar Değişim Tablosu
 • Gelir Tablosunun Bilanço Üzerindeki Hareketleri
 • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz )
 • Yüzde Yöntemi İle Analiz (Dikey Analiz)
 • Eğitim Yüzdeleri Yöntemi İle Analiz (Trend Analizi)
 • Oran (Rasyo) Analizi
 • Karlılık
 • Likidite
 • Varlık Kullanımı Etkinliği Oranları
 • Finansal Kaldıraç (Borçlanma) Oranları
 • Pazar Değeri Ve Oranları
 • Finansal Planlama Ve Denetim

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • İş Profesyoneli

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?