Etkili Yazışma Ve Raporlama Teknikleri

Etkili Yazışma Ve Raporlama Teknikleri

Bu eğitim, araştırma ve geliştirme raporları yanı sıra, denetim ve teftiş elemanlarının yapacakları uygulamalara yönelik yazmaları gereken raporların etkin, verimli, anlaşılabilir, kurum kültürüne uygun şekilde olması ve kurum içi yeknesaklık sağlanabilmesi amacıyla yürütülmektedir. Bu eğitimde katılımcıya, etkin bir raporun nasıl hazırlanması gerektiği detaylı bir şekilde aktarılacaktır. Kuruma özgün yazım kuralları ile kurum kültürünü dilin zenginlikleri ile donatarak anlatabilen uygulamalar örnekleri ile anlatılacak ve uygulamalar ile geliştirilecektir. Eğitimin her aşamasında, Şirket içi yazılı iletişimde okuyanın ihtiyaçlarını ön plana alan etkin yazım tekniklerinin, kolay ve pratik e-mail vb yazışma tekniklerinin gösterilerek uygulamaların yapılması ve daha kurumsal, daha profesyonel ve anlamlı yazışma tekniklerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Yazışma Teknikleri, Yazışma Türler
 • İş Ve Resmi Yazışmalarda Şekil Ve İçerik Şartları
 • Sayfa Düzeni, Dilbilgisi Kuralları, Noktalama İşaretlerinin Kullanılması
 • Üslup Ve Hitap Şekilleri, Yazıya Başlama Ve Yazıyı Sonlandırma
 • İş Ve Resmi Yazışma Türleri
 • Kurum İçi Yazışmalar
 • Kurum Dışı Yazışmalar
 • Kurum İçerisi Yazılı İletişim Kuralları
 • Yazılı İletişim Ve İş Süreçleri
 • Yazının Etkili Ve Yönlendirici Etkisi
 • Yazılı İletişim
 • İş Yazılarında Amaç, Yapı Ve Önem
 • İş Yazılarının Ana Öğeleri
 • Paragraf Düzeni
 • Etkili Anlatım Ve Olumlu İzlenim
 • Planlı Anlatım Ve İçeriksel Bütünlük
 • Açık Dil Kullanımı
 • Yalınlık Ve Kısalık
 • Yazım Hatalarından Kaçınma
 • Sayfa Düzeni
 • Uslup
 • Nezaket, Saygı, Selamlama
 • İmza, Paraf
 • Teklif Yazıları
 • Sipariş Ve İstek Yazıları
 • Reklam Ve Satış Yazıları
 • Teşekkür - Kutlama Yazıları
 • Doğrulama ( Teyit ) Yazıları
 • Uygulama
 • Raporlama Süreci
 • Raporlama Çeşitleri
 • Raporlama Ve Yazışma Tekniği
 • Rapor İçeriğini Hazırlama
 • Raporların Formatı Ve İçerik Yönü
 • Gruplama Temellerine Göre Raporlama Türleri
 • Etkin Raporlama Türleri
 • Rapor Hazırlama Teknikleri
 • Genel Özellik
 • Raporla İlgili Kişilerin Düşünülmesi
 • Raporun İçeriğinin Düşünülmesi
 • Etkinliği Arttıran Teknikler
 • Rapordan Beklentinin Tespiti
 • Gerçeklerin Analizi Ve Amacı
 • Raporların Sınıflandırılması
 • Başarılı Raporlama Biçimleri
 • Raporlama Biçiminin Oluşturulmasına Örnek Bir Uygulama
 • İhtiyaçtan Doğan Raporlama Teknikleri (Spontane Raporlar)
 • Durum Raporu Hazırlama
 • Rapor Hazırlamada Kullanılan Yöntemler
 • Anlatım Yöntemi
 • Anlatım Raporlarının Planlanması Ve Hazırlanması
 • Raporların Görselleştirilmesi Ve Görsel Tekniklerin Kullanımı
 • Basit Tablolar
 • Grafikler, Türleri Ve Açıklamaları
 • Sözel Ağırlıklı Bir Raporun Hazırlanması
 • Beş Ortak Raporlama Hatası
 • Raporları Daha Okunabilir Kılmak
 • Finansal Ağırlıklı Bir Raporun Hazırlanması

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • İş Profesyoneli

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?