Mali Tablolar ve Finansal Analiz

Mali Tablolar ve Finansal Analiz

Bu eğitimin amacı, hem şirket yönetiminde bulunanlara, hem şirket analizi yapmak durumunda olanlara hem de hisse senedi yatırımcılarına mali tabloların nasıl analiz edileceğine ilişkin bilgileri vermek ve günlük ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede mali analiz yapabilmelerini sağlamaktır. Eğitim genel muhasebe kavramları ile birlikte yürütülmekte olup, tabanda bir muhasebe bilgisinin olması katılımcıların konuyu daha aktif değerlendirmelerini sağlayacaktır. Eğitim kapsamında gerçek bilançolar üzerinden örnek uygulamalar yapılacaktır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Bilanço ve Genel Yapısı
 • TDH Ve Açılımları
 • Aktif Kalemler
 • Dönen Varlıklar
 • Duran Varlıklar
 • Pasif Kalemler
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Özkaynaklar
 • Gelir Tablosu
 • Dönen Varlıkların Önemi
 • Dikkat Edilecek İki Kalem
 • Alacaklar
 • Stoklar
 • Alacakların Artması Her Zaman İyi Midir?
 • Stok Büyümesi, Şirketin Büyüdüğünü Gösterir Mi?
 • Yatırımlar
 • Haklar
 • Diğer
 • Duran Varlık Büyümesi Şirket Değerini Artırır Mı?
 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynak
 • Ticari Borçlar
 • Mali Borçlar
 • Banka Borçlarının Özellikleri Ve Borçlanma Kriterlerinin Etkisi
 • Diğer
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Nitelikleri
 • Borç İle Büyüyen Şirketlerin İncelemesi
 • Ne Tür Özkaynak
 • Nereden Alınan Özkaynak
 • Artabilen Özkaynak Yapısının Oluşumu
 • Nasıl Büyür? Nasıl Azalır?
 • Neden Önemlidir?
 • Kalemlerin Analize Hazır Hale Getirilmesi
 • Olması Gereken Değerler
 • Düzeltilen Değerlerin Verdiği Yeni Bilanço
 • Pasif Açığı Ve Düzeltmesi
 • Aktif Fazlası Ve Sonuçlara Etkisi
 • Mali Analize Giriş
 • Analiz Yöntemleri
 • Karşılaştırmalı Analiz
 • Dikey Yüzdeler Analizi
 • Oran Analizi
 • Net İşletme Sermayesi Analizi
 • Fon Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Karşılaştırmalı Analiz
 • Dikey Yüzdeler Analizi
 • Oran Analizi
 • Oranların Hesaplanması Ve Yorumlanması
 • Kreditör Yorumlaması
 • Firma Yorumlaması
 • Yorum Farklılıklarının Nedenleri
 • Yoruma Getirecek Düzenlemeler
 • Likidite Oranları
 • Borçluluk (Mali) Oranları
 • Hisse Senedi Yatırımcısı Nasıl Analiz Yapar?
 • Faaliyet Oranları
 • Şirket Sahipleri Bu Oranları Tanımalı Ve Kullanmalı
 • Karlılık Oranları
 • Yatırımcı Hangi Kar İle İlgilenir?
 • Kredi Analizinde Hangi Karlar Önemlidir?
 • Net İşletme Sermayesi Analizi
 • İşletme Sermayesi Nedir? Neden Önemlidir?
 • Yatırımcı Bu Analizi Yapmalı Mıdır?
 • Nakit Akım Tablosu
 • Nasıl Hazırlanır? Nasıl Yorumlarız?
 • Hisse Senedi Yatırımcısı İçin Önemli Bir Analiz

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • İş Profesyoneli

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?