SQL Server 2016 ile Veritabanı Sorgulama

SQL Server 2016 ile Veritabanı Sorgulama

Querying Data with Transact-SQL eğitimi, günlük işinde yönetim, raporlama ve programlama gibi amaçlarla SQL sorguları yazmayı öğrenmesi gereken kişiler için uygundur. Eğitim sonunda katılımcıların temel SQL sorgularını yazabilecek seviyede bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar sonrasında SQL Server 2016’la ilgili ileri seviye eğitimlere katılarak, SQL Server Geliştirme, SQL Server Yönetim, SQL Server İş Zekası ya da SQL Server Sorgu Performansı gibi ileri konularda yetkinliklerini artırabilirler. Eğitime katılmayı düşünen kişilerin eğitim içeriğindeki başlıkları incelemeleri ve seviyenin kendilerine uygun olup olmadığı konusunda daha fazla bilgilenmek isterlerse Bilge Adam’la temasa geçmeleri uygun olacaktır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • SQL Server Mimarisi
 • SQL Server Versiyonları ve Sürümleri
 • SQL Server Managment Studio (SSMS) Kullanımı
 • Sistem Veritabanları ve Kullanıcı Veritabanları
 • T-SQL’e Giriş
 • Resultset Mantığını Anlamak
 • Predicate Logic (where, having, on, check vb) Kavramı
 • Select İfadesinin Çalışma Mantığı
 • Basit Select İfadeleri Yazma
 • Tekrar Eden Kayıtların Elenmesi (Distinct Kullanımı)
 • Tablo ve Kolon İsimlerinde Alias Kullanımı
 • Case İfadeleri Yazma (Koşullu Sorgular)
 • Join Mantığını Anlamak
 • Inner Join ile Sorgulama
 • Outer Join ile Sorgulama
 • Cross ve Self Join ile Sorgulama
 • ANSI 89 ve ANSI 92 Join Syntax Yapıları
 • Verileri Sıralama (Order By Kullanımı)
 • Where Komutu ile Filtreleme
 • TOP ve OFFSET-FETCH Seçenekleri ile Filtreleme
 • NULL Değerler ile Çalışmak
 • SQL Server Veri Tiplerine Giriş
 • Karakter Veri Tipleri ile Çalışma
 • Collation ve Unicode Kavramları
 • Tarih ve Saat Veri Tipleri İle Çalışma
 • Implicit ve Explicit Conversion Kavramları
 • SQL Server’da Değişken Tanımlama ve Kullanma
 • Aggregatte Fonksiyonları
 • Group By Kullanımı
 • Having Kullanımı
 • Sistem Fonksiyonları ile Sorgulama
 • Dönüşüm (Conversion) Fonksiyonları
 • Mantıksal Fonksiyonlar
 • Fonksiyonlar ve Null Değerler
 • İç İçe Sorgular
 • İlişkili Alt Sorgular ( Correlated Subqueries )
 • Alt Sorgularda EXISTS Kullanımı
 • UNION ve UNION ALL Operatörü ile Sorgulama
 • EXCEPT ve INTERSECT Kullanımı
 • CROSS APPLY ve OUTER APPLY Kullanımı
 • INSERT Komutu ile Veri Ekleme
 • UPDATE ile Veri Güncelleme
 • DELETE ve TRUNCATE ile Veri Silme
 • View Kullanımı
 • Table-Valued Functions (TVF) Kullanımı
 • Türemiş Tablo Kullanımı ( Derived Table ) Kullanımı
 • Common Table Expressions (CTE) Kullanımı
 • Windowing Concept Kavramı ve OVER Kullanımı
 • RANK, DENSE_RANK, ROW_NUMBER ile Sıra Numarası Üretmek
 • NTILE, LEAD, LAG Fonksiyonları
 • Kümülatif Toplam ve Hareketli Ortalama Hesaplamaları
 • PIVOT ve UNPIVOT Opetarötlerinin Kullanımı
 • Gruplama Setlerinin (CUBE, ROLLUP, GROUPING SETS) Kullanımı
 • Stored Procedure ile Sorgulama
 • Procedure’de Parametre Kullanımı
 • Stored Procedure Oluşturma
 • Dinamik SQL Kullanımı
 • T-SQL Programlama Elementleri
 • Program Akışını Denetleme
 • T-SQL’ de Hata İfadeleri (Error Handling)
 • TRY-CATCH ve THROW Kullanımı
 • Veritabanı Motoru ve Transaction Kavramı
 • Transaction’ları Yönetme
 • Sorgu Performansını Artırma Yöntemleri
 • Index Kavramı
 • Execution Plan Kavramları

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Bu eğitime katılanlara, aşağıdaki eğitimleri de almalarını öneriyoruz.

 • ETL Geliştiricisi
 • İş Zekası Uzmanı
 • Veri Ambarı Geliştiricisi
 • Veri Bilim Uzmanı/Yönetici
 • Veri Madenciliği Uzmanı
 • Veri Yöneticisi
 • Veritabanı Geliştiricisi
 • Veritabanı Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Eğitimin sertifikaları yoktur.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?