MS 20775 Performing Data Engineering on Microsoft HD Insight

MS 20775 Performing Data Engineering on Microsoft HD Insight

Eğitimin temel amacı katılımcılara HDInsight üzerinde büyük veri iş akışları planlama ve uygulama becerisi kazandırmaktır. Eğitimin temel kitlesi HDInsight üzerinde büyük veri mühendisliği uygulamayı planlayan veri mühendisleri, veri mimarları, veri bilimcileri ve veri geliştiricileridir.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • What is Big Data?
 • Introduction to Hadoop
 • Working with MapReduce Function
 • Introducing HDInsight
 • Identifying HDInsight Cluster Types
 • Managing HDInsight Clusters by Using The Azure Portal
 • Managing HDInsight Clusters by Using Azure PowerShell
 • Non-domain Joined Clusters
 • Configuring domain-joined HDInsight Clusters
 • Manage domain-joined HDInsight Clusters
 • Storing Data for HDInsight Processing
 • Using Data Loading Tools
 • Maximising Value From Stored Data
 • Analyze HDInsight Logs
 • YARN Logs
 • Heap Dumps
 • Operations Management Suite
 • Apache Hive Storage
 • HDInsight Data Queries Using Hive and Pig
 • Operationalize HDInsight
 • What is Spark?
 • ETL with Spark
 • Spark Performance
 • Implementing Iterative and Interactive Queries
 • Perform Exploratory Data Analysis
 • Implement Interactive Queries for Big Data with Interactive Hive
 • Perform Exploratory Data Analysis by Using Hive
 • Perform Interactive Processing by Using Apache Phoenix
 • Stream Analytics
 • Process Streaming Data from Stream Analytics
 • Managing Stream Analytics Jobs
 • Building and Deploying a Kafka Cluster
 • Publishing, Consuming and Processing Data Using the Kafka Cluster
 • Using HBase to Store and Query Data
 • Persist Long Term Data
 • Stream Data with Storm
 • Create Storm Topologies
 • Configure Apache Storm
 • Working with Spark Streaming
 • Creating Spark Structured Streaming Applications
 • Persistence and Visualization

Bu eğitime katılmak isteyenlerin, öncesinde aşağıdaki eğitimleri almış olmaları gerekmektedir.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • ETL Geliştiricisi
 • İş Zekası Uzmanı
 • Raporlama Uzmanı
 • Veri Bilim Uzmanı/Yönetici
 • Veri Madenciliği Uzmanı
 • Veri Yöneticisi
 • Veritabanı Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?