İstatistik

İstatistik

.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Tanımlayıcı İstatistiklerin Amaçları
 • Ölçüm Seviyeleri
 • Merkezi Eğilim Ve Dağılım Ölçüleri
 • Nominal Değişkenlerle Çalışma
 • Ordinal Değişkenlerle Çalışma
 • Sürekli Değişkenlerle Çalışma
 • Normal Dağılım
 • Standart ‘Z’ Değerleri
 • Güven Aralığı (CI)
 • Hipotez Testleri
 • I. & Iı. Tip Hatalar
 • Kategorik Verilerde Grupların Karşılaştırılması
 • Çapraz Tablolar (Crosstabulation Tables) Ki_Kare (Chi_Square)
 • Sürekli Verilerde Grup Ortalamalarının Karşılaştırılması
 • Means Prosedürü İle Ortalama Farklarının İncelenmesi
 • Explore Prosedürü İle Sürekli Değişkenlerin Gruplara Göre Karşılaştırılması
 • One Sample T -Test (Tek Örneklem T -Testi)
 • Independent Samples T –Test (Bağımsız Örneklemler T -Testi)
 • Paired Samples T -Test (Bağımlı Örneklemler T -Testi)
 • Güvenilirlik Analizinde Kullanılan Modeller
 • Scattter Plots (Saçılma Diyagramları)
 • Korelasyon

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • İş Analisti
 • İş Profesyoneli

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?