Değişim Yönetimi

Değişim Yönetimi

Şirket içerisindeki yapıda ya da, şirket bünyesindeki iş süreçlerinde (teknoloji, yönetim, organizasyon yapıları, vs.) yaşanabilecek değişim ve dönüşüm adımlarında, şirket bünyesindeki tüm çalışanların bu değişim adımlarına hazırlıklı olması ve bu adımlara pozitif yönden bakabilmeleri gerekmektedir. Katılımcılara, değişim sürecinin iş süreçlerindeki negatif baskılarının minimize edilmesi ve pozitif olarak kullanılması ile ilgili teknikler bu eğitimde sunulacaktır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Değişim Yönetiminin Yapı Taşları
 • Değişimin Boyutunu Anlama
 • Değişimdeki Mikro Konuları Belirleme
 • Değişimin Önemi
 • Değişimin Avantajlarını Anlama
 • Değişimi Yönetme ve Liderlik Etme
 • Başarılı Değişimi Ödüllendirme
 • Esnekliği Belirleme
 • Değişim Sürecinin Adımları
 • Durum Analizi
 • Değişim Safhalarını Anlama
 • Harekete Geçmek
 • Hareketi Uygulamaya Geçirme
 • Önem Duygusu Yaratma
 • Çalışanları Motive Etme
 • Başarısızlıktan Kaçınma
 • Süreçleri Yönetme ve Değerlendirme
 • Direniş
 • Değişime Direniş
 • Negatif Durum ve Tavırları Anlama ve Yönetme
 • Tansiyon Düşürme
 • Nedenleri Belirleme
 • Krizlere Hazırlanama
 • Kriz Yönetimi
 • Yaratıcılık
 • Yaratıcılığı Cesaretlendirme
 • İletişim
 • Değişim Süreçlerinde İletişim
 • Sorumluluk Uyandırma
 • Dinleyerek Destek Olma
 • Söylentileri Kontrol Etme
 • Gerçekler ve Yanlış Anlamalar
 • Gerçekleri ve Yanılsamaları Belirleme
 • Geçiş Sürecini Anlama
 • Sorumlulukları Etkileyen Faktörler
 • Reaksiyon Stilleri
 • Değişimi Sonuçlandırma Safhası
 • Sonuçlandırma Safhasını Yönetme
 • Araştırma Safhası
 • Araştırmaları Safhasını Yorumlama
 • İhtiyaçları Belirleme
 • Reaksiyonları Belirleme
 • Belirsizlik Yönetimi
 • Yeni Başlangıç Evresi
 • Evreyi Tanımlama ve Yorumlama
 • İhtiyaçları Analiz Etme
 • Başlangıç Dönemini Yönetme
 • İletişim Çerçevesini Belirleme

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • İş Profesyoneli

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?