Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Analiz Teknikleri

Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Analiz Teknikleri

Küreselleşmeyle birlikte işletmeler arasındaki rekabet de artmıştır. Daha önce bölgesel bazdaki işletmelerin rekabeti varken, küreselleşmenin etkisiyle rekabet uluslararası olmaya başlamıştır. İşletmeler rekabette avantaj sağlayabilmek için, eski pazarlama anlayışları yerine modern pazarlama yaklaşımları sergilemeye başlamışlardır. Müşteri ilişkilerini karlı hale getirmek, farklılaşma sağlamak, maliyeti minimum kılmak, işletmenin verimini arttırmak, uyumlu faaliyetler sağlamak ve müşteri taleplerini karşılamak amacıyla CRM desteği ile birleşen Müşteri ilişkileri Yönetimi, tüm işletmelerde bir çeşit yönetim modeli haline gelmeye başlamış, gelişen teknoloji ile desteklenen uygulamalar sonucu müşteriyi ön plana alan bir uygulamaya olmaya başlamıştır. Eğitimde amaçlanan asıl konu, müşteri(insan) kavramından yola çıkarak, davranışlar ile bütünleşen bir süreçte satış elemanlarının yönetilmesi, verim alınması ve karlılığa ulaşırken müşteriyi de kaybetmeden yönetim modelleri oluşturmak olacaktır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Müşteri Beklentileri nelerdir?
 • Uzun Dönemli Müşteri Yaklaşımı ve Güven İlişkisi, Sadık müşteri yaratabilme
 • Müşteri Tipleri ve Müşteri Tiplerine Uygun İlişki Biçimleri
 • Müşteri Şikayetlerinin Önemi, şikayet bir şans mı?
 • Aşırı müşteri taleplerinin karşılanmasındaki teknikler, müşteriyi kaybetmemek yaklaşımları
 • Şikayet sürecinde Alınması Gereken Önlemler
 • Şikayet Karşılama ve Çözüm Süreci, beklentiler
 • Müşteri Karar Sürecini Belirleyen Unsurlar
 • Satışta Beden Dili
 • Etkin Dinleme ve soru sorma
 • Birey ve Kurum Olarak İletişim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • İletişim Kururken Yapılması Gereken Davranışlar ve Yapılan Hatalar
 • Profesyonel Görünüm
 • İtirazlarla Başa Çıkma
 • Çözüm Odaklılık
 • İkna Süreci ve İkna Yöntemleri
 • Çatışma Yönetimi
 • Şikayet Karşılama
 • Müşteriye geri bildirimin önemi ve uygulanabilir teknikler.
 • Kızgın ve Zor Müşterilerle Başa Çıkma
 • Telefonla iletişim, telefonla satış, müşteri memnuniyet istasyonları
 • Yüz yüze iletişim
 • Yazılı iletişim, teknolojik iletişim
 • Rol Play çalışmaları, test ve uygulamalar

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • İş Profesyoneli

Eğitimin sınavları yoktur.

Eğitimin sertifikaları yoktur.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?