Uygulamalı Stratejik Yönetim

Uygulamalı Stratejik Yönetim

Bu çalışmanın amacı, yöneticilere, strateji oluşturma sürecinin temel bileşenleri ve aralarındaki etkileşimler hakkında, uygulamalı olarak bilgi sağlamak ve onların stratejik yönetim vizyonu kazanmalarını (ya da vizyonlarını geliştirmeyi) başarmaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için; - Stratejik yönetim sürecini oluşturan temel unsurlar hakkında genel bilgilerin verilmesi, - Stratejik planlama sürecinin temel bileşenlerinin, entegre bir yapı halinde tanıtılması, - Her bileşen için ayrı ayrı olmak üzere, bizzat katılımcılar tarafından doldurulacak formlar ile uygulama yapılması, planlanmıştır.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Stratejik planlama
 • Stratejik yöneticiler
 • Stratejik liderlik
 • Uygulamadaki stratejik planlama (resmi stratejik planlama sürecinin istenen sonuçları üretememe nedenleri)
 • Görev (mission, vision)
 • Dış çevre
 • Rakipler
 • Organizasyonun güçlü, normal, zayıf yönleri
 • Organizasyon kültürü
 • Uzun vadeli strateji anlayışı
 • Organizasyon yapısı
 • Kısa vadeli taktikler

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • İş Profesyoneli
 • Proje Yöneticisi
 • Süreç Uzmanı

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?