AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

This six-MOC packaged set aligned to Azure Exam: Developing Solutions for Microsoft Azure contains courseware that helps prepare students for Exams AZ-204 Passing this exam is required to earn the Developing Solutions for Microsoft Azure certification.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Provision VMs
 • Create ARM templates
 • Configure Azure Disk Encryption for VMs
 • Azure Batch overview
 • Run a batch job by using the Azure CLI and Azure Portal
 • Run batch jobs by using code
 • Manage batch jobs by using the Batch Service API
 • Create an Azure Managed Kubernetes Service (AKS) cluster
 • Create container images for solutions
 • Publish an image to the Azure Container Registry
 • Run containers by using Azure Container Instance or AKS
 • Azure App Service core concepts
 • Creating an Azure App Service web app
 • Creating background tasks by using Web Jobs in Azure App Service
 • Getting started with mobile apps in App Service
 • Enable push notifications for your app
 • Enable offline sync for your app
 • Creating APIs
 • Using Swagger to document an API
 • Azure Functions overview
 • Develop Azure Functions using Visual Studio
 • Implement durable functions
 • Azure Table storage overview
 • Authorization in Table storage
 • Table service REST API
 • Azure Cosmos DB overview
 • Managing containers and items
 • Create and update documents by using code
 • Azure SQL overview
 • Create, read, update, and delete database tables by using code
 • Azure Blob storage overview
 • Working with Azure Blob storage
 • Microsoft identity platform
 • Implement OAuth2 authentication
 • Implement managed identities for Azure resources
 • Implement authentication by using certificates, forms-based authentication, or tokens
 • Implement multi-factor authentication
 • Claims-based authorization
 • Role-based access control (RBAC) authorization
 • Encryption options
 • End-to-end encryption
 • Implement Azure confidential computing
 • Manage cryptographic keys in Azure Key Vault
 • Overview of Azure Monitor
 • Implement autoscale
 • Implement code that addresses singleton application instances
 • Implement code that handles transient faults
 • Configure instrumentation in an app or server by using Application Insights
 • Analyze and troubleshoot solutions by using Azure Monitor
 • Azure Cache for Redis
 • Develop for storage on CDNs
 • Azure Logic Apps overview
 • Create Logic Apps by using Visual Studio
 • Create custom connectors for Logic Apps
 • Create custom templates for Logic Apps
 • Create and query an Azure Search Index
 • Full text search in Azure Search
 • Introduction to the API Management service
 • Securing your APIs
 • Defining API policies
 • Implement solutions that use Azure Event Grid
 • Implement solutions that use Azure Event Hubs
 • Implement solutions that use Azure Notification Hubs
 • Implement solutions that use Azure Service Bus
 • Implement solutions that use Azure Queue Storage queues

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • DevOps Uzmanı
 • İş Analisti
 • Test Uzmanı
 • Uygulama Önyüz Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?