AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

This six-MOC packaged set aligned to Azure Exam: Developing Solutions for Microsoft Azure contains courseware that helps prepare students for Exams AZ-204 Passing this exam is required to earn the Developing Solutions for Microsoft Azure certification.

8
Aralık 2022,Perşembe

Yer: Online Eğitim, İstanbul

Eğitmen: Turkay Ürkmez


EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Provision VMs
 • Create ARM templates
 • Configure Azure Disk Encryption for VMs
 • Azure Batch overview
 • Run a batch job by using the Azure CLI and Azure Portal
 • Run batch jobs by using code
 • Manage batch jobs by using the Batch Service API
 • Create an Azure Managed Kubernetes Service (AKS) cluster
 • Create container images for solutions
 • Publish an image to the Azure Container Registry
 • Run containers by using Azure Container Instance or AKS
 • Azure App Service core concepts
 • Creating an Azure App Service web app
 • Creating background tasks by using Web Jobs in Azure App Service
 • Getting started with mobile apps in App Service
 • Enable push notifications for your app
 • Enable offline sync for your app
 • Creating APIs
 • Using Swagger to document an API
 • Azure Functions overview
 • Develop Azure Functions using Visual Studio
 • Implement durable functions
 • Azure Table storage overview
 • Authorization in Table storage
 • Table service REST API
 • Azure Cosmos DB overview
 • Managing containers and items
 • Create and update documents by using code
 • Azure SQL overview
 • Create, read, update, and delete database tables by using code
 • Azure Blob storage overview
 • Working with Azure Blob storage
 • Microsoft identity platform
 • Implement OAuth2 authentication
 • Implement managed identities for Azure resources
 • Implement authentication by using certificates, forms-based authentication, or tokens
 • Implement multi-factor authentication
 • Claims-based authorization
 • Role-based access control (RBAC) authorization
 • Encryption options
 • End-to-end encryption
 • Implement Azure confidential computing
 • Manage cryptographic keys in Azure Key Vault
 • Overview of Azure Monitor
 • Implement autoscale
 • Implement code that addresses singleton application instances
 • Implement code that handles transient faults
 • Configure instrumentation in an app or server by using Application Insights
 • Analyze and troubleshoot solutions by using Azure Monitor
 • Azure Cache for Redis
 • Develop for storage on CDNs
 • Azure Logic Apps overview
 • Create Logic Apps by using Visual Studio
 • Create custom connectors for Logic Apps
 • Create custom templates for Logic Apps
 • Create and query an Azure Search Index
 • Full text search in Azure Search
 • Introduction to the API Management service
 • Securing your APIs
 • Defining API policies
 • Implement solutions that use Azure Event Grid
 • Implement solutions that use Azure Event Hubs
 • Implement solutions that use Azure Notification Hubs
 • Implement solutions that use Azure Service Bus
 • Implement solutions that use Azure Queue Storage queues

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • DevOps Uzmanı
 • İş Analisti
 • Test Uzmanı
 • Uygulama Önyüz Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.