Kubernetes Installation and Configuration

Kubernetes Installation and Configuration

Bu eğitimde Kubernetes cluster ortamının kurulumu ve konfigürasyonuna ait detaylar aktarılacaktır. Kubernetes üzerine uygulama dağıtımı ve bu süreç içerisinde loglama, analiz, güvenlik gibi konuların detaylarına yer verilecektir.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Understanding the need for a system like Kubernetes
 • Introducing container technologies
 • Introducing Kubernetes
 • Getting Started With Kubernetes
 • Minikube
 • kubeadm
 • More Installation Tools
 • Kubernetes Architecture
 • Networking
 • Other Cluster Systems
 • API Objects
 • The v1 Group
 • API Resources
 • RBAC APIs
 • Deployment Overview
 • Managing Deployment States
 • Deployments and Replica Sets
 • DaemonSets
 • Labels
 • Overview
 • Accessing Services
 • DNS
 • Volumes Overview
 • Volumes
 • Persistent Volumes
 • Passing Data To Pods
 • ConfigMaps
 • Overview
 • Ingress Controller
 • Ingress Rules
 • Overview
 • Scheduler Settings
 • Policies
 • Affinity Rules
 • Taints and Tolerations
 • Troubleshooting Flow
 • Monitoring
 • Logging
 • Troubleshooting Resources
 • Overview
 • Accessing the API
 • Authentication and Authorization
 • Admission Controller
 • Pod Policies
 • Network Policies

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • DevOps Mühendisi
 • DevOps Uzmanı

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?