Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ; çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir. İş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde, çalışanların bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek hedeflenmektedir

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması
 • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim
 • İlkyardım
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • İş sağlığı güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • Tahliye ve kurtarma

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Beyaz Yaka Profesyonel Çalışan
 • İş Profesyoneli

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Eğitimin etiketi yoktur

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?