SQL Developer Bootcamp

SQL Developer Bootcamp

. .

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Introduction to Microsoft SQL Server 2016
 • Introduction to T-SQL Querying
 • Writing Select Queries
 • Querying Multiple Tables
 • Sorting and Filtering Data
 • Working with SQL Server 2016 Data Types
 • Using DML to Modify Data
 • Using Built-In Functions
 • Grouping and Aggregating Data
 • Using Subqueries
 • Using Set Operators
 • Using Table Expressions
 • Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions
 • Pivoting and Grouping Sets
 • Executing Stored Procedures
 • Programming with T-SQL
 • Implementing Error Handling
 • Implementing Transactions
 • Introduction to Database Development
 • Designing and Implementing Tables
 • Advanced Table Designs
 • Ensuring Data Integrity through Constraints
 • Introduction to Indexes
 • Designing Optimized Index Strategies
 • Columnstore Indexes
 • Designing and Implementing Views
 • Designing and Implementing Stored Procedures
 • Designing and Implementing User-Defined Functions
 • Responding to Data Manipulation via Triggers
 • Using In-Memory Tables
 • Implementing Managed Code in SQL Server
 • Storing and Querying XML Data in SQL Server
 • Working with SQL Server Spatial Data
 • Storing and Querying BLOBs and Text Documents in SQL Server
 • SQL Server Concurrency
 • Performance and Monitoring
 • Introduction to Reporting Services
 • Reporting Services Data Sources
 • Creating Paginated Reports
 • Working with Reporting Services Data
 • Visualizing Data with Report Services
 • Summarizing Report Data
 • Sharing Reporting Services Reports
 • Introduction To Self-Service BI Solutions
 • Introducing Power BI
 • Power BI
 • Shaping And Combining Data
 • Modelling Data
 • Interactive Data Visualizations
 • Veritabanı tasarımı ve modellemesi
 • Tasarımı yapılan veritabanına gerekli verilerin eklenmesi, kullanıma hazır hale getirilmesi
 • Veritabanı için gerekli nesnelerin (view, procedure, function, trigger, index vb) oluşturulması
 • Veritabanı kullanılarak SSRS raporlarının oluşturulması
 • Veritabanı kullanılarak Power BI raporlarının oluşturulması

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Veritabanı Geliştiricisi
 • Veritabanı Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?