Kurumsal Advanced SQL Eğitimi | BilgeAdam

Advanced SQL Eğitim

.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Eliminating Duplicates with Distinct
 • Using Column and Table Aliases
 • Writing Simple Case Expressions
 • Filtering with the TOP-N and OFFSET-FETCH Options
 • Working with Unknown Values
 • Understanding Joins
 • Querying with Inner Joins
 • Querying with Outer Joins
 • Querying with Cross Joins
 • Writing Self-Contained Subqueries
 • Writing Correlated Subqueries
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries
 • Writing Queries with the UNION
 • Using (Derived Tables) Inline Tables
 • Using (Common Table Expressions) WITH Clause
 • Using Views
 • Creating Windows with OVER
 • Exploring Window Functions
 • Using PARTITION BY Option
 • LEAD, LAG Functions
 • Writing Moving Average and Cumulative Sum with SQL
 • Introducing SQL Server Data Types
 • Working with Character Data Working with Date and Time Data
 • • Working with Numeric Data
 • • Data Type Conversion with CAST
 • Inserting Data
 • Modifying and Deleting Data
 • Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
 • Working with CUBE, ROLLUP, GROUPING SETS
 • Creating and Using Views
 • Executing Stored Procedures
 • Creating and Using User Defined Functions (UDFs)
 • Transactions and the Database Engines
 • Managing Explicit Transactions
 • What an Index Is
 • The Benefits and Overhead of an Index
 • General Recommendation for Index Design
 • Creating and Maintaining Indexes

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Veri Yöneticisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Eğitimin etiketi yoktur

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?