Angular İleri Seviye

Angular İleri Seviye

Angular'da uygulama mimarisi ve tasarım en iyi uygulamalarını anlayabilir ve bir Angular uygulamasında kimlik doğrulama, birim testi ve uygulama durumunu yönetmeyi öğreneceksiniz.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Lazy Loading
 • Preloading Modules
 • Diagnostic with traces
 • Auxiliary routes
 • Routes Transitions
 • Protect routes access with Guards
 • Route Resolver
 • Setting metadata for SEO
 • Router events
 • Global Error Handler
 • Managing different types of errors: Code, Navigation, Http
 • Error Service, offline mode and log to server
 • Http Errors Interceptor with auto retry for failed requests
 • Notification Service: using an RxJS Subject to stream messages and display toast notifications
 • Exploring different techniques to improve your apps and make them run fast and smooth:
 • Bundling, Minification, dead code elimination, enableProdMode()
 • Performance for Data Binding with OnPush
 • Profiling an app performance
 • Web Workers to improve responsiveness
 • Profiling runtime performance
 • Using bundle analyzer
 • Virtual Scrolling
 • Improve ngFor with trackBy
 • Caching with Service Worker
 • Progressive Web App (PWA)
 • RxJS and Reactive Programming
 • Data Composition with Observables
 • Most important RxJS operators
 • Using Subjects (BehaviorSubject, ReplaySubject)
 • Introduction to Higher-order Mapping Operators (switchMap, flatMap, ...)
 • Why Redux ?
 • Introduction to the ngrx platform
 • Setting up ngrx store
 • Stateful vs stateless components
 • Immutability and performance
 • Ngrx error handling
 • Managing the router state in the store
 • Async actions with ngrx effects
 • Removing boilerplate with ngrx entity
 • Live debugging and time travelling with ngrx DevTools
 • NgRx Data
 • Improving performances and SEO
 • Server-Side Rendering
 • Static Site Generation
 • Overview of Scully (Jamstack)

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Web Uygulama Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?