R Programlamaya Giriş Eğitimi

R Programlamaya Giriş Eğitimi

R Programlamaya Giriş eğitim kursu, katılımcılara çıkarımsal modeller oluşturarak ve çizelgeler, grafikler ve diğer veri temsilleri oluşturarak çeşitli kaynaklardan gelen verileri keşfetmek için R programlamayı nasıl kullanacaklarını öğretir.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • R tarihi
 • Avantajlar ve dezavantajlar
 • İndirme ve yükleme
 • Belgeler nasıl bulunur
 • R konsolunu ve RStudio'yu kullanma
 • Yardım almak
 • Çevre hakkında bilgi edinmek
 • Komut dosyaları yazma ve yürütme
 • Nesne yönelimli programlama
 • Vektörize hesaplamalara giriş
 • Veri çerçevelerine giriş
 • Paketlerin kurulması ve yüklenmesi
 • Çalışma dizini
 • Çalışmanızı kaydediyor
 • Değişkenler ve atama
 • Veri tipleri
 • Sayısal, karakter, boole ve faktörler
 • Veri yapıları
 • Vektörler, matrisler, diziler, veri çerçeveleri, listeler
 • Dizin oluşturma, alt kümeleme
 • Yeni değerler atamak
 • Verileri ve özetleri görüntüleme
 • Adlandırma kuralları
 • Nesneler
 • Yerleşik veriler
 • Yapılandırılmış metin dosyalarından veri okuma
 • ODBC kullanarak verileri okuma
 • Parçalara giriş, geliştirilmiş veri çerçeveleri
 • Sütunları yeniden adlandırma
 • Yeni sütunlar eklemek
 • Binning verileri (sürekli ila kategorik)
 • Kategorik değerleri birleştirmek
 • Değişkenleri dönüştürme
 • Eksik verilerin ele alınması
 • Veri kümelerini birleştirme
 • Veri kümelerini birlikte birleştirme
 • R'deki tarih ve tarih-saat sınıfları
 • Modelleme için tarih biçimlendirme
 • Sürekli veri
 • Dağılımlar
 • Nicelikler, demek
 • Çift modlu dağılımlar
 • Histogramlar, kutu grafikleri
 • Kategorik veriler
 • Tablolar
 • Barpotlar
 • Dplyr ile hesaplamalara göre gruplama
 • Böl-uygula-birleştir
 • R'de verileri yeniden şekillendirme ve özetleme (toplama ile uzun ila geniş)
 • tidyr ile pivot_wider ve _longer
 • Metinde desen bulma ve eşleştirme
 • Metin işleme için Stringr paketi
 • R'deki normal ifadelere giriş
 • Forcats ile tartışan kategorik veriler
 • Gerçek testi
 • Dallanma
 • Döngü
 • Parametreler
 • Dönüş değerleri
 • Değişken kapsam
 • İstisna işleme
 • Sapply, lapply, uygula
 • Harita ve purrr ile programlama
 • R'de temel grafik sistemi
 • Dağılım grafikleri, histogramlar, çubuk grafikler, kutu ve bıyıklar, nokta grafikleri
 • Etiketler, göstergeler, başlıklar, eksenler
 • Grafikleri farklı formatlara dışa aktarma
 • Grafiklerin dilbilgisini anlama
 • Hızlı grafikler (qplot işlevi)
 • Parçalara göre grafik oluşturma (ggplot işlevi)
 • Geomları (geometrileri) anlama
 • Grafik öğelerini değişken değerlere bağlama
 • Efsaneleri ve eksenleri kontrol etme
 • Grafikleri dışa aktarma
 • İki değişkenli korelasyon
 • T testi ve parametrik olmayan eşdeğerler
 • Ki-kare testi
 • Formülleri anlama
 • Doğrusal ve lojistik regresyon modelleri
 • Regresyon grafikleri
 • Regresyonda kafa karıştırıcı

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Mobil Uygulama Geliştiricisi
 • Uygulama Önyüz Geliştiricisi
 • Web Uygulama Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Eğitimin sertifikaları yoktur.

Bilge Adam

Eğitimin yorumları yoktur.

Eğitimin etiketi yoktur

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?