Swift Programlama Diline Giriş Eğitimi

Swift Programlama Diline Giriş Eğitimi

Swift Programlama Diline Giriş Eğitiminde; Swift 5.5 programlama dilini kapsamlı bir şekilde inceleyecek ve öğreneceksiniz.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Purpose of Swift
 • Evolution of Swift
 • Goals of Swift
 • Execution Environment
 • Swift Package Manager
 • Files and Initialization
 • Statements
 • Constants and Variables
 • Type Annotations
 • Numeric Types
 • Booleans
 • Strings and Characters
 • Tuples
 • Conditional Statements
 • Loops
 • Introduction
 • Forced Unwrapping
 • Optional Binding
 • Optional Chaining
 • Implicitly Unwrapped Optionals
 • Introduction
 • External Parameter Names
 • Default Parameter Values
 • Variadic Parameters
 • InOut Parameters
 • Function Types
 • Closures
 • Introduction
 • Arrays
 • Sets
 • Dictionaries
 • Enumerations
 • Structures
 • Classes
 • Computed Properties
 • Property Observers
 • Automatic Reference Counting (ARC)
 • Inheritance
 • Type Casting
 • Initialization
 • Deinitialization
 • Protocols
 • Extensions
 • Access Control
 • Introduction
 • Representing and Throwing Errors
 • Handing Errors
 • Cleanup Actions
 • Guards
 • Introduction
 • Generic Functions
 • Generic Types
 • Type Constraints
 • Introduction
 • Objective-C Frameworks
 • C Libraries
 • Mixed Projects

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Mobil Uygulama Geliştiricisi
 • Uygulama Önyüz Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Apple

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?