Swift ve Xcode Kullanarak iOS Geliştirme Eğitimi

Swift ve Xcode Kullanarak iOS Geliştirme Eğitimi

Swift ve Xcode Kullanarak iOS Geliştirme Eğitimi, katılımcılara Swift programlama dilini ve Apple'ın Xcode IDE'sini kullanarak iPhone ve iPad için iOS yerel uygulamalarının nasıl oluşturulacağını öğretir.Swift, Apple'ın iOS 8 SDK ve Xcode 6'da tanıtılan yeni programlama dilidir.Swift yardımıyla iOS Uygulama Geliştirmeyi öğreneceksiniz. Swift, C Uyumluluğu kısıtlamaları olmaksızın C ve Objective'in en iyilerini temel alan iOS ve OS X uygulamaları için yeni bir programlama dilidir. Swift, güvenli programlama kalıplarını benimser ve programlamayı daha kolay, daha esnek ve daha eğlenceli hale getirmek için modern özellikler sunar.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Introduction to Swift
 • Introduction to Playground
 • Variables and Constants
 • Optional & Forced Unwrapping
 • Class and Objects
 • Playing with Methods
 • Introduction of iOS
 • What’s different about coding for iOS ?
 • A top down tour of the layers
 • About UIKIT, Cocoa Touch
 • Setting up your project in XCODE
 • The XCODE workspace window
 • The Toolbar
 • The Navigator View
 • Project Navigator
 • Symbol Navigator
 • Search Navigator
 • Debug Navigator
 • Break- Point Navigator
 • Log Navigator
 • The Jump Bar
 • The Utility Pane
 • Closer look to Project
 • View Controller
 • Outlets and Actions
 • Button and Action Methods
 • Image View and Text Fields
 • Closing Keypad
 • Slider and Label
 • Tags,
 • Checkbox and Radio
 • Alert Controller
 • Switches and Segment Controls
 • Web View
 • More UI Components
 • Mechanics of Autorotation
 • Points, Pixels and Retina display
 • Autorotation Approaches
 • View Orientation
 • Auto sizing with different apple devices
 • Architecture of Multi View Application
 • Root controller
 • Navigation Controller
 • Tab Bar Controller
 • Segues
 • Date Picker
 • Single Component picker
 • Multi Component picker
 • Custom picker with images
 • Delegates and Data sources
 • Working with Table View
 • Working with Table View Controller
 • Grouped and Indexed Section
 • Header and Footer
 • Custom Table View
 • Connecting View controller with Table View Controller
 • Store data in file
 • Core Data
 • SQLite Databases
 • Accessing remote database (Web Services)
 • Overview of Grand Central Dispatch
 • Slow worker
 • GCD: Playing with queues
 • Background processing
 • Taps Gesture
 • Pinch Gesture
 • Rotation Gesture
 • Swipe Gesture
 • Pan Gesture
 • Screen Edges Pan Gesture
 • Long Press Gesture
 • iOS Core Location Framework
 • iOS Map Kit Framework
 • The Location Manager
 • Getting Location Updates
 • Visualizing your movement on a map
 • Annotation
 • Latitude & Longitude
 • Image Picker Controllers
 • Camera and Library
 • UI Collection
 • Playing video using URL
 • Playing video using resource
 • Working with Audio
 • Localization Architecture
 • Localize application
 • Overview on deployment of application
 • Generating Certificate Request
 • Provision Profile
 • App ID Creation
 • Deploy Application

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • Mobil Uygulama Geliştiricisi
 • Uygulama Önyüz Geliştiricisi
 • Web Uygulama Geliştiricisi

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Apple

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?