Power BI İle Veri Görselleştirme (Temel)

Power BI İle Veri Görselleştirme (Temel)

Günümüzde farklı platformlarda saklanan verilerin tek elden raporlanması büyük zaman ve efor kaybına yol açmaktadır. Özelikle veri satırlarının da artması verinin ayrı ayrı dosyalarda raporlanması analiz açısından büyük sıkıntı oluşturmaktadır. Ayrıca zaman zaman verilerin doğrudan işlenemeyeceği ve ön temizlik gerektiği durumlar da yaşandığı için sistematik olarak raporlama oldukça zor bir hale gelmiştir. Power BI Fundamental eğitimi ile farklı kaynaklardan gelen verilerinizi Power Query yardımıyla temizleyebilir, düzenleyebilir ve Power BI dosyalarınıza yükleyebilirsiniz. Tablolarınızı ilişkilendirerek ihtiyaç duyulan hesaplanmış sütunlar, kullanacağınız temel DAX’lar ile hesaplanmış ölçütleri oluşturabilirsiniz. Power BI dosyasına düzenlenerek aktarılmış ve modellenmiş verilerden dashboardlar oluşturarak raporları inceleyebilir, istenilen filtreler pratik olarak uygulanarak hedef analize rahatça ulaşabilirsiniz. Grafik, tablo, filtre gibi araçlar ile görsel rapor ve KPI’lar elde edebilir ayrıca oluşturulan raporlarınızı yöneticiniz, çalışma arkadaşlarınız ve diğer paydaşlar ile kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?

Haber Ver

EĞİTİM MODÜLLERİ

 • Power BI Desktop nedir?
 • Power BI Desktop lokal ayarları ve dil seçeneklerini düzenlemek
 • Farklı veri kaynaklarına bağlanmak (Excel, TXT, CSV, Web)
 • Bağlanılan sorgulardan sütun ve sorgu isimlendirme
 • Kaynakların yolunu düzenlemek
 • Veri tiplerini dönüştürmek
 • Kullanılmayan satır ve sütunları temizlemek
 • İlk Satırı başlık olarak kullanmak
 • Metinsel biçimlendirme işlemlerini uygulamak
 • Eklenen sorgu adımını silmek ve düzenlemek
 • Yeni hesaplanmış sütun oluşturmak
 • Farklı kaynaklardan gelen verileri birleştirmek
 • Veri modelleme nedir?
 • Tablolar arası ilişki türlerini belirlemek
 • Varolan tablolar arası ilişkiyi silmek veya düzenlemek
 • Tablolar ile çalışmak
 • Grafikler ile çalışmak
 • Dilimleyici kullanmak
 • Kartlar eklemek
 • Koşullu biçimlendirme eklemek
 • Metin kutusu ve resim eklemek
 • Harita görselini kullanmak
 • Görsel biçim ayarlarını değiştirmek
 • Sayfa boyutlandırma
 • Sayfa arkaplanını değiştirmek
 • Sayfalar için hazır temaları kullanmak
 • Görsel verilerini sıralamak
 • Dilimleyi eklemek ve düzenlemek
 • Görsel filtresi eklemek ve düzenlemek
 • Sadece çalışılan sayfayı etkileyen filtreler oluşturmak
 • Tüm sayfaları etkileyen filtreler oluşturmak
 • Top N ve Bottom N filtrelerini kullanmak
 • Hesaplanmış sütun eklemek
 • Temel DAX’lar ile hesaplanma işlemleri (SUM, COUNT, AVERAGE, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT)
 • Koşul operatörlerini tanımak (>,<,>=,<=,=,<>)
 • DAX kullanarak koşullu hesaplamalar oluşturmak (IF)
 • Temel tarih DAX’ları ile çalışmak (YEAR, MOUNTH, DAY, WEEKDAY)
 • Raporu “My wokspace” e yayınlamak
 • Yayınlanmış raporu farklı kullanıcılar ile paylaşmak

Bu eğitim için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen eğitimleri yoktur.

 • İş Analisti

Eğitimin sınavları yoktur.

Bu eğitimi alanlar aşağıdaki katılım sertifikasına sahip olacaklardır. Diğer sertifikalar için katılımcıların ilgili sınavları almaları gerekmektedir.

Microsoft

Eğitimin yorumları yoktur.

Planlanmış bir eğitim bulunamadı. Açılacak eğitimlerden haberdar olmak istiyor musunuz?